Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5678
Authors Paulus
Titles Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I (Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio)
Epistola ad Corinthios I
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8900
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 113va-126ra
Title(s) Paulus, Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 113va] Esplegade es la apistola que font tramessa alls romans. Comensa largument en la primera apistola la qual sant paul trames als corjntjns
prol.: L5os corjntins son grecs … [ 113vb] … per thimoteu son dexebla
tit.: Espllagar es largument comensa la primera apistola als corjntis
text: P11ail apelat apostol deihesu crist per lauoluntat dedeu que es enchorjnt … [ 125vb] … sia ab uos la mia caritat sia en tots uos en ihesu crist
ID no. of Witness 2 cnum 8247
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 639vb-648rb
Title(s) Paulus, Biblia Novum Testamentum: Epistola ad Corinthios I (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 639vb] Ets aplegat es la Epistola que sent paul trames als Romans E comenssa lo prolech sobre la Primera Epistola que sent paul trames als Cornitians [sic]
prol.: L5os cornitians [sic] son grechs de vna Ciutat qui ha nom corintj … [ 640ra] … E seruj aells de affers per chimotheu [sic] son dexeble
tit.: Aci comenssa lo primer capitol dela primera Epistola que sent paul trames als cornitjans
text: P5au apellat apostol de jhesu christ per la volentat de deu … [ 648rb] … ab vosla mja Caritat sia en tots vos en Jhesu christ
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2017-10-28