Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5675
Authors Desconegut
Titles Biblia NT: Actus apostolorum
Fets dels apòstols
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Atribució: Lucas (S.) Evangelista, fe catòlica romana
Associated Texts Part de texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject RELIGIÓ
BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8913
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 486 (BITECA manid 1140)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1351 - 1400 (P. Bohigas i Avril et alia)
1350 ca. (Izquierdo)
Location in witness ff. 169rb-201vb
Title(s) Desconegut, Fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 169rb] Esplegada es la apistola que sant paul trames als ebreus. Comensa lo prolech sobra lo fer dells apostolls
text: S6ent luch fo nadiu dentiocxia e fo siricur per nacio … [ 201vb] … E ensenyant les coses que son de nostro senyor ihesu crist ab tora fiansa sens uadament
ID no. of Witness 2 cnum 8261
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 680ra-702rb
Title(s) Desconegut, Fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 680ra] Esplegades son totes le epistoles de sent paul Aci comença lo prolech sobre lo libre dels fets dels apostols lo qual scrich sent luch Euuangelista
prol.: S3ent luch fo dentioxa … [ 681rb] … no tant solament als corssos mas ales anjmes
tit.: Comensa lo primer capitol
text: O4 teofil yo he primerament … [ 701rb] … Comensara tot lo mon esser Jutgat Amen
ID no. of Witness 3 cnum 8245
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 4 (BITECA manid 2746)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 631rb-723va
Title(s) Desconegut, Fets dels apòstols (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 631rb] Paulus appostollus. Açi son Complides les espossicions dels Euangelis Comensa lo Prolech sobre la Epistola que Sent Paul trames als Romans
text: … [ 723va] … la graçia de nostre senyor sia ab tots vosaltres amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo amen
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2022-02-14