Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5674
Authors Francesc Erill i de Centelles
Titles Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1457-05-17
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Ciutat de Mallorca
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10413
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 13 (BITECA manid 2836)
Copied Mallorca (illa / illes): 1251 - 1550 (catàleg)
Location in witness f. 3v
Title(s) Francesc Erill i de Centelles, Ordinació per lo judicat per fer segrestos i pels salaris, promulgat 1457-05-17
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] General per lo gudicat per fer secrestos e per lo salarj de aquells
salutatio: E2n ffranci derill etc Als amats tots e sengles Batles e Jurats deles villes e paroquies foranes o als loctinents de aquels Saluts e dilectio
pream.: Entes hauem ab clamor per part dels sindichs dela part forana dient quels cresedors per esser segurs dels credits … considerant la dita suplicacio esser Justa hauem prouehides les presents
dispositio: Pertant ordenam e prouehim que daciauant quant se requera es manara esser fet algun secreste … E si per algu no era seruada decontinent o denunciets anos sots la dita pena
datatio: Dat en Mallorques a xvij de maig any M cccc L set ffranci derill
Record Status Created 2004-12-13
Updated 2008-10-14