Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5667
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 1 Macabeus
Liber primus Macchabeorum
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Language català
llatí [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 12620
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1807, exp. núm. 10 (BITECA manid 5150)
Copied 1351 ca. - 1410 ca. (text bíblic)
1485 a quo
1485 - 1507 (liber tradens, documentació del procès)
Location in witness ff. cccxiiijra-[cccxv]ra, [cccxv]vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: 1 Macabeus (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?] 1Mac 6:2-6:60, 7:18-30 Casanellas
Incipit & Explicits text I: [ cccxiiijra] eyla. lo qual era cubert dor. e a|uiay ausberchs e escutz dor los | quals hi jaqui elexandri fil de | phelip rey de massedonia. qui reg|na primerament en gressia… [expl. text I cccxiiijvb] e exiren dela ciutat cor | no auien que mengar seyls qui eren dins | en closos. e eren festes ala terra perque lo | rey pres bersuram e mes aqui establida … [ [cccxv]ra] … e ab tota […] | e establiam eyls […] | totes les lurs cos[…] | axi com dabans […] | rats per so cor nos […] | pit. E feren tote[s …] | e plach molt aquest[…] | los barons e als pri[…]
text II: [ [cccxv]vb] […] era. E adonhs [sic] | […] les osts de iherusalem | […] loch qui a nom be| […] pres molts deyls | […] a eyl. e ocis al-| […] gitals en .i. gran | […]a regio an alximj | […] seu orde e lexa & | […] … entre mi ni uos | […] pochs barons e uo | […] cares ab pau. E | […] des uench e salu| […]ent. e eren los ena| […]e de pendre judes | […] la paraula an judes
Condition fragment
Note Presentem separadament els tres fragments, el primer (ff. cccxiiijra-cccxvra) conté 1Mac 6:2-6:60, el segon (f. cccxvra) conté 1Mac. 7:18-30. Casanellas ha identificat aquesta versió amb la conservada en el ms. Peiresc de la Bíblia del segle XIV. Part: 1Mac 6:2 acèf.-6:49 inc. 6:50 (tres últimes paraules del verset 50, en el foli següent); 1Mac 7:18-30 (sols última paraula del versicle 18, o les tres últimes lletres) – 30 (fins a mig verset).
ID no. of Witness 2 cnum 12444
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, leg. 1807, exp. núm. 10 (BITECA manid 5150)
Copied 1351 ca. - 1410 ca. (text bíblic)
1485 a quo
1485 - 1507 (liber tradens, documentació del procès)
Location in witness ff. cccxiiijra-[cccxv]ra, [cccxv]vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: 1 Macabeus (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?] 1Mac 6:2-6:60, 7:18-30 acèf. i inc.
Incipit & Explicits text I: [ cccxiiijra] […] eyla. lo qual era cubert dor. e a|uiay ausberchs e escutz dor los | quals hi jaqui elexandri fil de | phelip rey de massedonia. qui reg|na primerament en gressia … [ [cccxv]ra] … e ab tota […] | e establiam eyls […] | totes les lurs cos[…] | axi com dabans […] | rats per so cor nos […] | pit. E feren tote[s …] | e plach molt aquest[…] | los barons e als pri[…]
text II: [ [cccxv]vb]] […] era. E adonhs [sic] | […] les osts de iherusalem | […] loch qui a nom be| […] pres molts deyls | […] a eyl. e ocis al-| […] gitals en .i. gran | […]a regio an alximj | […] seu orde e lexa & | […] … [ [cccxv]]vb] … entre mi ni uos | […] pochs barons e uo | […] cares ab pau. E | […] des uench e salu| […]ent. e eren los ena| […]e de pendre judes | […] la paraula an judes
Condition fragment
Note Presentem separadament els dos fragments, el primer (ff. cccxiiijra-cccxvra) conté 1Mac 6:2-6:60, el segon (f. [cccxv]vb) conté 1Mac. 7:18-30.

Aquesta versió és la mateixa conservada en el ms. Peiresc de la Bíblia del segle XIV, comença amb les tres últimes paraules d'1Mac 6:2 i acaba a mig verset de 7:30.
ID no. of Witness 3 cnum 8219
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 3 (BITECA manid 2745)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 516rb-539vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: 1 Macabeus (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 516rb] Aci fina lo libre de maletxies profeta e comença lo Prjmer Ljbre Dells macabeus Capitol Prjmer
text: F4Et fonch despuys que alexandrj fill de falip Rey de maçadonia … [ 539vb] … per lo qual es fet princep dells preueres Apres lo seu pare en simon
Record Status Created 2004-12-10
Updated 2004-12-13