Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5667
Format llibre. trans./imatge. fotografia
Title Reproducció parcial de la relligadura i del text de l'ed. de Carbonell (Barcelona, Amorós 1547), exemplar Hispanic Society COPY 3
Date / Location 2005:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 20R-17 (NY21 HS 036.jpg a NY21 HS 038.jpg i NY21 HS 040.jpg)
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 3023 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
Record Status Created 2005-05-13
Updated 2009-03-13