Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5642
Authors Desconegut
Titles Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir
Date / Place escrit 1413 a quo
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
References (most recent first) Rodrigo Pertegás (1931), “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana 2
Subject MEDICINA
FARMÀCIA
DONES
MEDICINA REPRODUCTIVA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8166
City, library, collection & call number València: Archivo-Biblioteca Histórica Catedralicio, Protocol del Notari Jaume Monfort. Lligall 3657 (BITECA manid 2762)
Copied València: Jaume de Monfort, 1411 - 1420 (al llom)
Location in witness f. 1
Title(s) Desconegut, Recepta a dona que vaja en part e no puixa parir, escrit 1413 a quo
Incipit & Explicits tit.: [ 1] A dona que vaja en part e no puja parir
text: scriujts en paper o pergamj aquests mots en la manera e ab les creus que aci son scrits … e sera tantost deliurada empero tantost que haia parjt leuats li lo dit pergamj o paper
Note al costat hi ha la llegenda llatina disposada segons els dos braços de la creu; braç vertical d'amunt avall i escrit a l'anglesa: “ ✠ Panditur jn terra domus ✠ (centre de la creu) o[mn]ipotens olimphi ✠”; braç horitzontal de esquerra a dreta: “ ✠ Panditur jn terra domus ✠ (centre de la creu) omnipotens olimphi +”
Record Status Created 2004-11-25
Updated 2004-11-25