Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5635
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner de París. París, Biblioteca Nacional, ms. esp 225
Associated persons Joan Torruella i Casañas (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica - Fundació “La Caixa”
Date / Location 2003: fitxes 22
Volumes 22
Note 22 microfitxes sense paginació
Source of Data for Works texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 2245 Antoni de Vallmanya, Als desigants a·conseguir lo premi, escrit 1458-05-28
texid 1964 Antoni de Vallmanya, Anciós tot de l'amagat engan, escrit 1450 - 1500
texid 3516 Antoni de Vallmanya, Ingrat voler me fa d'amor complànyer, escrit 1457-04-24
texid 3515 Antoni de Vallmanya, L'ignorat hom porta·b sí un greu dan, escrit 1457-04-24
texid 3520 Antoni de Vallmanya, Los d'amar fals mereixen portar mal, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3521 Antoni de Vallmanya, Mort me donau Senyora vida mia, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3523 Antoni de Vallmanya, Només que vós virtut havets estrema, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3517 Antoni de Vallmanya, Novellament he sentida l'empresa, escrit 1459-06-25
texid 3522 Antoni de Vallmanya, No·m plau lo tall que teniu, ne manera, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3524 Antoni de Vallmanya, Per lo que veig de vos tot me reprench, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3526 Antoni de Vallmanya, Pus que tots jorns no sessau fer gabella, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3527 Antoni de Vallmanya, Qual mils de mi, en tal ira cayguda, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3528 Antoni de Vallmanya, Qual un de tants dir porà qu'ell no senta, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3529 Antoni de Vallmanya, Quala vuy és que per amar lenguescha?, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3530 Antoni de Vallmanya, Sentir no pot, un'amor tan encesa, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3531 Antoni de Vallmanya, Si tardas veus he fallit en respondre, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3532 Antoni de Vallmanya, Tots los delits d'amor veig luny de mi, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3533 Antoni de Vallmanya, Vostres viltats me foren manifestes, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3525 Antoni de Vallmanya, ¨Qual és aquell envejós qu'à bastat, escrit 1450 [?] - 1490 [?]
texid 3346 Arnau March, Presumptuos Cors, ple de vanitats, escrit 1410 - 1430
texid 3836 Ausiàs March, Cavaller, A mal estrany es la pena estranya, escrit 1459 ad quem
texid 3837 Ausiàs March, Cavaller, Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua, escrit 1459 ad quem
texid 3847 Ausiàs March, Cavaller, Alt e amor, d'on gran desig s'engendra, escrit 1459 ad quem
texid 3848 Ausiàs March, Cavaller, Amor se dol com breument yo no muyr, escrit 1459 ad quem
texid 3850 Ausiàs March, Cavaller, Aquelles mans, que jamés perdonaren, escrit 1459 ad quem
texid 3851 Ausiàs March, Cavaller, Aquesta és perdurable dolor, escrit 1459 ad quem
texid 3840 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui desija vianda, escrit 1459 ad quem
texid 3841 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem
texid 3843 Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·s veu prop de la mort, escrit 1459 ad quem
texid 3856 Ausiàs March, Cavaller, Cervo ferit no desija la font, escrit 1459 ad quem
texid 3858 Ausiàs March, Cavaller, Clar es e molt a tots los amadors, escrit 1459 ad quem
texid 3860 Ausiàs March, Cavaller, Colguen les gents ab alegria festes, escrit 1459 ad quem
texid 3864 Ausiàs March, Cavaller, Entre Amor sso portat he Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3866 Ausiàs March, Cavaller, Fantasiant, Amor a mi descobre, escrit 1459 ad quem
texid 3909 Ausiàs March, Cavaller, Hohiu, hoiu, tots los qui be amats, escrit 1459 ad quem
texid 3871 Ausiàs March, Cavaller, Junt es lo temps que mon goig es complit, escrit 1459 ad quem
texid 3875 Ausiàs March, Cavaller, L'ome pel mon no munta'n gran valer, escrit 1459 ad quem
texid 3872 Ausiàs March, Cavaller, La gran dolor, que llengua no pot dir, escrit 1459 ad quem
texid 3873 Ausiàs March, Cavaller, La mia por d'alguna causa mou, escrit 1459 ad quem
texid 3877 Ausiàs March, Cavaller, Lexant a part l'estil dels trobadors, escrit 1459 ad quem
texid 3880 Ausiàs March, Cavaller, Lo jorn ha por de perdre sa claror, escrit 1459 ad quem
texid 3881 Ausiàs March, Cavaller, Lo temps es tal que tot animal brut, escrit 1459 ad quem
texid 3884 Ausiàs March, Cavaller, Los ignorants Amor e sos exemples, escrit 1459 ad quem
texid 3885 Ausiàs March, Cavaller, Ma voluntat, amant-vos, se contenta, escrit 1459 ad quem
texid 3886 Ausiàs March, Cavaller, Malament viu qui delit pert de viure, escrit 1459 ad quem
texid 3888 Ausiàs March, Cavaller, Malventurós no deu cerquar Ventura, escrit 1459 ad quem
texid 3891 Ausiàs March, Cavaller, Molt he tardat en descobrir ma falta, escrit 1459 ad quem
texid 3893 Ausiàs March, Cavaller, Molts homens hoig clamar-se de Fortuna, escrit 1459 ad quem
texid 3896 Ausiàs March, Cavaller, No guart avant ne membre lo passat, escrit 1459 ad quem
texid 3901 Ausiàs March, Cavaller, No pot mostrar lo mon menys pietat, escrit 1459 ad quem
texid 3903 Ausiàs March, Cavaller, No sech lo temps mon pensament inmoble, escrit 1459 ad quem
texid 3902 Ausiàs March, Cavaller, No·s maravell algú perquè m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3906 Ausiàs March, Cavaller, O Mort, qui est de molts mals medecina, escrit 1459 ad quem
texid 3910 Ausiàs March, Cavaller, On es lo loch on ma penssa repose?, escrit 1459 ad quem
texid 3912 Ausiàs March, Cavaller, Per lo camí de mort e cercat vida, escrit 1459 ad quem
texid 3913 Ausiàs March, Cavaller, Per molt amar ma vida es en dupte, escrit 1459 ad quem
texid 3916 Ausiàs March, Cavaller, Pren m'enaxí com al patró qu'en platga, escrit 1459 ad quem
texid 3918 Ausiàs March, Cavaller, Puys me trob sol en amor, a mi sembla, escrit 1459 ad quem
texid 3921 Ausiàs March, Cavaller, Quant plau a Déu que la fusta peresqua, escrit 1459 ad quem
texid 3924 Ausiàs March, Cavaller, Que val delit, puys no es conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3925 Ausiàs March, Cavaller, Qui es aquell qui en Amor contemple, escrit 1459 ad quem
texid 3929 Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem
texid 3930 Ausiàs March, Cavaller, Qui ser'aquell del món superior, escrit 1459 ad quem
texid 3931 Ausiàs March, Cavaller, Qui, sino foll, demana si m'enyor, escrit 1459 ad quem
texid 3932 Ausiàs March, Cavaller, Quins tan segurs consells vas encerquant, escrit 1459 ad quem
texid 3923 Ausiàs March, Cavaller, Què m'ha calgut contemplar en Amor, escrit 1459 ad quem
texid 3943 Ausiàs March, Cavaller, Si Déu del cors la mi·arma sostrau, escrit 1459 ad quem
texid 3935 Ausiàs March, Cavaller, Si be mostrau que mi no avorriu, escrit 1459 ad quem
texid 3937 Ausiàs March, Cavaller, Si col malalt qui lonch temps ha que jau, escrit 1459 ad quem
texid 3938 Ausiàs March, Cavaller, Si com aquell qui, per sa'nfinitat, escrit 1459 ad quem
texid 3942 Ausiàs March, Cavaller, Si com hun rey, senyor de tres ciutats, escrit 1459 ad quem
texid 3939 Ausiàs March, Cavaller, Si com l'om rich qui per son fill treballa, escrit 1459 ad quem
texid 3940 Ausiàs March, Cavaller, Si com lo taur s'en va fuyt pel desert, escrit 1459 ad quem
texid 3941 Ausiàs March, Cavaller, Si com rictat no porta bens ab si, escrit 1459 ad quem
texid 3946 Ausiàs March, Cavaller, Si per null temps creguí ser amador, escrit 1459 ad quem
texid 3949 Ausiàs March, Cavaller, Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar, escrit 1459 ad quem
texid 3950 Ausiàs March, Cavaller, Tal so com cell qui penssa que morrà, escrit 1459 ad quem
texid 3951 Ausiàs March, Cavaller, Tant en amor ma pens'a consentit, escrit 1459 ad quem
texid 3952 Ausiàs March, Cavaller, Tant he amat que mon grosser enginy, escrit 1459 ad quem
texid 3954 Ausiàs March, Cavaller, Tot entenent amador me entengua, escrit 1459 ad quem
texid 3955 Ausiàs March, Cavaller, Tot laurador es pagat del jornal, escrit 1459 ad quem
texid 3956 Ausiàs March, Cavaller, Tot metge pren carech de consciença, escrit 1459 ad quem
texid 3958 Ausiàs March, Cavaller, Tots los desigs escampats en lo mon, escrit 1459 ad quem
texid 3959 Ausiàs March, Cavaller, Veles e vents han mos desigs complir, escrit 1459 ad quem
texid 3960 Ausiàs March, Cavaller, Vengut es temps que serà conegut, escrit 1459 ad quem
texid 3963 Ausiàs March, Cavaller, Vós qui sabeu de la tortra·l costum, escrit 1459 ad quem
texid 3161 Bartomeu, En lo món trop molts hómens relladors, escrit
texid 3162 Bartomeu, Enamorats de sentiment grosser, escrit
texid 3163 Bartomeu, No stà bon seny a home qui molt fia, escrit
texid 2029 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, Conforms desigs, ab calitats diverses, escrit
texid 1867 Bernat Hug de Rocabertí i d'Erill, Baró de Maella, De tot delit privat e d'alagria, escrit 1438 a quo
texid 3460 Bernat Serra, Pus so destret no·m tenguats a follia, escrit
texid 3465 Blai Seselles, Dona gentil e d'accellent natura, escrit
texid 3466 Blai Seselles, Per a tostemps hay cremat l'inventari, escrit
texid 3306 Denís Guiot, Reys magniffichs, trop me par causa folla, escrit 1453 d.
texid 4192 Desconegut, La mi'amor, pus no us puch dar entendre, escrit
texid 9992 Desconegut, Preniu, donzella sagrada
texid 4219 Desconegut, Pus que d'amar vós fets merxanderia, escrit
texid 3236 Estanya, Rich so denuyts e pobre de conort, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1410 Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457
texid 3247 Figueres, Enteniment, saber ne fantesia, escrit
texid 3250 Figueres, O! subiran Déu creador, escrit
texid 3249 Figueres, Temps ha que visch peccant sens penedir, escrit
texid 3201 Francesc Centelles, Donosa sou, bella, sens gens offana, escrit
texid 4283 Francesc Ferrer, De fi en fi, vos am tan finament, escrit 1425 - 1458
texid 4284 Francesc Ferrer, Enamorats, doleu-vos de ma vida, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 4287 Francesc Ferrer, Qui bé serveix lexau, que grat ne ten, escrit 1425 - 1458
texid 3293 Francesc Martí Gralla, Mossen Johan: seguons hopenio, escrit 1420 [?] - 1440 [?]
texid 3298 Francí Guerau, Bellesa gran vostre cors il·lumina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3299 Francí Guerau, Cert, com no·us veig, senyora de mon cor, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3300 Francí Guerau, De mi·us record, senyora, mia vida, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3297 Francí Guerau, E qui porà, donzella virtuosa, escrit 1451-04-01 a quo
texid 3301 Francí Guerau, Sí co·l malalt que la febre·l combat, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3302 Francí Guerau, Un gran enuig dins mon cor sent causar, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3303 Francí Guerau, Un gran espant de tots espants major, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
texid 3242 Gabriel Ferruç, Batlle de Tàrrega, Reyna de pretz, doctrina dels saubens, escrit 1410 ca. - 1440 ca.
texid 3340 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 5371 Jaume Escrivà, Amor, Amor, quisvulla us don lausor, escrit 1450 [?]
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4294 Jaume March, Sus en lo mig de la costa, escrit 1410 ad quem
texid 2213 Jaume March… Dos són los alts, segons lo meu parer, escrit 1410 ad quem
texid 4292 Jaume March… Las, treballat e fora de mesura, escrit 1410 ad quem
texid 4295 Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
texid 3031 Joan Basset, Per gran raysó, cruel dona malvada, escrit 1400 - 1425
texid 4322 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A mi mateix cove que digua: “Ffora”, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3604 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, A vós, qui sou de complida ballesa, escrit 1451-04-01
texid 4326 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ab los suptils llaços que par'Amor, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4338 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anar-me'n vull. Per so prench comiat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4379 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig me te insesantment llunyat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4380 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig mostrau aver que·us vulla bé, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4381 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Anuig trop gran en la festa que feu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4340 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Apoderat d'Emor, per son poder, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4344 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ara conech sso que no conexia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4330 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4347 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Be saps, Amor, que volentat avia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4349 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Car fort teniu, dona, virtut sens frau, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4353 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Com pus pens, mes dificultos me par, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4356 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De ben servir no son llas ni cançat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4358 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, De vos, Amor, no pusch ges null be dir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4362 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuixs parti de vos, ma bell'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4363 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Despuyxs partim de la bona ciutat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4365 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dins un gran prat, a totes parts e cayre, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4368 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Dona del món no·m pot jens enguenar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4373 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Elienor, per tant com fos m·aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4374 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En loch molt alt de terra plana mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4375 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, En temps d'enuig e mig desllibertat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4377 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Encalssant fuig del c'atenyer volrria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4383 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Eras, pus ssuy ssi fort anamorats, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4397 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Increat Déu, sol creador, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4398 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja que lo temps no·s vuy tal com solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4400 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ja volgués Déu que posques abstenir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4184 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Jamés haguí d'Amor tal sentiment, escrit
texid 4403 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'enemorat qu'en temps antich amava, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4405 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, L'om qui del mon s'eparta, per servir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4414 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Molt vos sou tart, dona, reguoneguda, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4417 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Morir me cuyt de dol e gran faunia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4424 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Francesch: lo nohibbl'egullo, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4425 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Mossen Guarau: pus lo temps es vengut, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4426 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No crech prengues ab major pacciença, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4427 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, No·m clam d'Emor, ab tot que molts turmens, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4438 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Perdut he pler, deport, solas he riure, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4443 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pobre de joy e malestruch d'aymia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4444 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Poderos Déu ez hom incomprensible, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4445 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Prenguen espill los curials que son, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4446 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus dau raho a mi, de mal perlar, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4448 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus ma dolor ten fort tots jorns almenta, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4449 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4451 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus per amar he de morir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4452 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus que sebi qu'e vostra senyoria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4454 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Pus vey que·us plau per vos vaga rodan, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4457 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Quan me ssove d'aquell jorn que parti, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4461 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui de mi·us dix que ffos anamorat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4462 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Qui pert lo temps detrás sso que no val, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4350 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sert es a tots c'amor es cosa pura, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4467 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si james pusch del tot aconseguir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4471 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Si prest no·m val vostre gran gentilesa, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4475 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Sostenir pot dona, secretament, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4480 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4485 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tot mon treball fins al jorn d'uy passat, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4490 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Tu·m fas partir, per qui jo romendria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4493 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Un jorn, mirant, axi com ffer solia, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4496 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Voler, desig e dura passió, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4498 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Vós no sentiu ço que sentir deuria, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4396 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Yeu vull e·z am la plus bella que·s mir, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4435 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, ¨Per que·m digues que, sens vostre voler, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 4352 Joan Berenguer de Masdovelles, Senyor de L'Arboç, Ço que no vol ma dispossissio, escrit 1438 [?] - 1467 [?]
texid 3260 Joan Fogassot, Rey virtuós, senyor d'insigne terra, escrit 1453
texid 3437 Joan Roís de Corella i Llançol de Romaní, 2n. Comte de Concentaina, Gens no cregau que la vostr·onor, escrit 1484 ad quem
texid 3431 Joan de Rocafort, Enamorat no fon més de Isolda, escrit
texid 3432 Joan de Rocafort, Tots mos delits e pensa ten joyosa, escrit
texid 3445 Jordi de Sant Jordi, Ajustat vey d'amor tot lo poder, escrit 1420 ad quem
texid 3451 Jordi de Sant Jordi, Ara hojats, dompnas, que·us fau sauber, escrit 1424 ad quem
texid 3449 Jordi de Sant Jordi, D'aver lo nom e lo dret tall d'aymia, escrit 1424 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 3452 Jordi de Sant Jordi, En mal poders, enqueres en mal loch, escrit 1424 ad quem
texid 3458 Jordi de Sant Jordi, Enuig, enemich de jovent, escrit 1424 ad quem
texid 3454 Jordi de Sant Jordi, Enyorament, enuig, dol e desir, escrit 1424 ad quem
texid 3448 Jordi de Sant Jordi, Sovint sospir, dona, per vos, de luny, escrit 1424 ad quem
texid 3457 Jordi de Sant Jordi, Tots jorns aprench e desaprench ensemps, escrit 1424 ad quem
texid 3453 Jordi de Sant Jordi, Un cors gentil m'a tant enamorat, escrit 1424 ad quem
texid 3474 Lleonard de Sos, Cert aramor me conuendra perlar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3477 Lleonard de Sos, De uos me dolch qui perdeu temps en va, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3478 Lleonard de Sos, Enemorats qui teniu prim sentit, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3480 Lleonard de Sos, Lo meu deport es poder vos mirar, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3473 Lleonard de Sos, Çell qui mal diu daltri ne sa delita, escrit 1430 [?] - 1500
texid 3137 Lluís d' Avinyó, D'amor me clam del interes que prench, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3139 Lluís d' Avinyó, Lo molt voler jo crech no·s pot compendre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3138 Lluís d' Avinyó, Lohar cascú segons lo seu meréxer, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3144 Lluís d' Avinyó, Segons comprench, prática cortesana, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3147 Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3134 Lluís d' Avinyó, [A] molts comprén que, prenen[t] entreneyor, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3136 Lluís d' Avinyó, [C]om a forçat m'auré de vos partir, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3142 Lluís d' Avinyó, [N]o perqué cert a tot lo mon no sia, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3141 Lluís d' Avinyó, [N]ou pensament és present a la pensa, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3143 Lluís d' Avinyó, [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3420 Lluís de Requesens, L'acaptador vesat de petitesa, escrit 1400 - 1500
texid 3423 Lluís de Requesens, No vull anar en loch on dones sien, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3424 Lluís de Requesens, No vull saber de res ne vull aprendre, escrit 1400 - 1500
texid 3425 Lluís de Requesens, Nunque dire qui es la que io ham, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
texid 3426 Lluís de Requesens, Retorn, retorn nostra bona mistat, escrit 1400 - 1500
texid 3427 Lluís de Requesens, Si us par, Amor, que hagués prou durat, escrit 1400 - 1500
texid 3566 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Com l'om posat en l'estrem de la mort, escrit 1410 [?] - 1430 [?]
texid 3567 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Comens de cas m'aporta pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3572 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, L'enuig és meu e vostre·l dan, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3568 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, No's pus amor sino ço que jo sent, escrit 1410 [?] - 1450 [?]
texid 3571 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Per ben amar io pas lo derrer dan, escrit 1408 [?] - 1429 [?]
texid 3573 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Segons los fets axí· lo pensament, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3569 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Si com l'om flach, qui'n bregua no's estat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3570 Lluís de Vila-rasa, Cavaller, Sobres d'amor m'a tret de libertat, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3282 Martí Garcia, De ferm en ferm suy liguat ab la ferma, escrit 1400 - 1500
texid 3284 Martí Garcia, Depuis que só presoner de fortuna, escrit 1400 - 1500
texid 3283 Martí Garcia, Desconcertat d'aquell saber, escrit 1400 - 1500
texid 3290 Martí Garcia, Temps es que suspir e que plor, escrit 1401 - 1500
texid 3380 Navarrò, Cavaller, Veig ço que'm plau e pas dolor estrema, escrit
texid 3391 Pastrana, A vós, mon cor, me cové descobrir, escrit
texid 3159 Pau de Bellviure, Dompna gentil, vos m'enculpats a tort, escrit
texid 3212 Pere Despuig, Cavaller, Pus que bondats ne·ç abtesa
texid 3393 Pere IV de Queralt i de Pinós, 6è. Senyor de la Baronia de Queralt, Sens pus tardar me ve de vos partir, escrit 1407 a.
texid 4502 Pere Joan de Masdovelles, Dona d'onor qui viure vol honesta, escrit 1460 ad quem
texid 4503 Pere Joan de Masdovelles, L'ome d'onor qui trenque sa peraula, escrit 1460 ad quem
texid 4504 Pere Joan de Masdovelles, Liurada·us sou a mi no per amor, escrit 1460 ad quem
texid 4505 Pere Joan de Masdovelles, No penseu gens que metre hun jornal, escrit 1460 ad quem
texid 4506 Pere Joan de Masdovelles, Temps és stat que m'anàveu pastar, escrit 1460 ad quem
texid 4507 Pere Joan de Masdovelles, Tot ignorant se pense molt saber, escrit 1460 ad quem
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3803 Pere March, Blanxa y bella n'és la costa, escrit 1412 ad quem
texid 3805 Pere March, Cest qui ço fay d'on li deu seguir dan, escrit 1412 ad quem
texid 3808 Pere March, Jo·m meravelh com no ve qui hulhs ha, escrit 1412 ad quem
texid 3511 Pere Tresfort, Gran carech han huy tuyt l'om de paratge, escrit
texid 3109 Pere d' Abella, Pus axit plau ta bandera estendre, escrit
texid 4533 Pere de Torroella, Ara pots fer, amor, tes voluntats, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4534 Pere de Torroella, Callen aquells abseguats per amor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4538 Pere de Torroella, Delit no'm ve per dir ma tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4540 Pere de Torroella, Enamorats, los qui per ben amar, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4541 Pere de Torroella, Ivó, car fill continuu per tu plor, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4543 Pere de Torroella, Jo so partit e partint me partia, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 4547 Pere de Torroella, No sent, ne veig, ne hoig, ne conech rès, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4549 Pere de Torroella, O passió que, sens poder, has força, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4550 Pere de Torroella, Per tres mitgans son poder abilita, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4551 Pere de Torroella, Preneu conort e no us doneu tristura, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4554 Pere de Torroella, Qui volrà veur'un pobre'stat, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 3417 Ramis, Ohiu de mi quanta dolor, escrit
texid 5365 Ramon Boter, Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa, escrit 1450 [?]
texid 5360 Ramon Boter, O mort cruel, mostra ta gran potença, escrit 1450 [?]
texid 5356 Ramon Boter, Prenent lo tot per la pus simpla part, escrit 1450 [?]
texid 5370 Ramon Boter, Pus en lo mon sou feta singular, escrit 1450 [?]
texid 5357 Ramon Boter, Quina dolor sera·gual ab la mia, escrit 1450 [?]
texid 5354 Ramon Boter, Si com Adam per dona fon vençut, escrit 1450 [?]
texid 5358 Ramon Boter, Tant com lo sel la terra environa, adaptat 1450 [?]
texid 3193 Ramon de Cardona, Amant amor, d'amor suy ben amats, escrit
texid 3194 Ramon de Cardona, Lo vostr'esguart encès l'eutrir greu flama, escrit
texid 3389 Simó Pastor, Per divulgar la pratica dampnada, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3390 Simó Pastor, Seguí, seguí aventures gentils!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 3546 Verdú, Moltes gents són en aquest món loades, escrit 1430 - 1450
texid 3107 Vilagut, Certes dich, pus que la millor, escrit
Record Status Created 2005-04-18
Updated 2011-04-07