Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5634
Format llibre. edició. microfitxa
Title Cançoner del Marquès de Barberà. Biblioteca del Monestir de Montserrat, ms. 992
Associated persons Sadurní Martí (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Seminari de Filologia i Informàtica – Fundació “La Caixa”
Date / Location 1996: pp. 58
Note no edita tots els textos del Cançoner del Marquès de Barberà. Tan sols edita textos fins al f. 61 del ms.
Source of Data for Works texid 1452 Alain Chartier, Requesta d'amor de Madama Sense Mercè (tr. Francesc Oliver), traduït 1424 a quo - 1458 ad quem
texid 4002 Desconegut, Ab pena gran mos dèbils sentiments, escrit 1450 ca.
texid 4010 Desconegut, Cercant camí de poder esmerçar, escrit 1450 ca.
texid 4005 Desconegut, Com fel amant, pris vida d'asperansa, escrit 1450 ca.
texid 4006 Desconegut, Del ja promès no tench més avant cura, escrit 1450 ca.
texid 4009 Desconegut, En aquell jorn que·us fiu de mi senyora, escrit 1450 ca.
texid 4004 Desconegut, Esper, esper de vostra senyoria, escrit 1450 ca.
texid 4003 Desconegut, Ja no tench res que tot vostra no sia, escrit 1450 ca.
texid 3997 Desconegut, Jamés degú ama lo que no veu, escrit 1450 ca.
texid 3996 Desconegut, La cruel fortuna mia, escrit 1450 ca.
texid 3999 Desconegut, La virtut sou en pròpria forma, escrit 1450 ca.
texid 4000 Desconegut, No crech al món sia tant linda dama, escrit 1450 ca.
texid 3998 Desconegut, No pug dir, sert, virtut o gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 4008 Desconegut, No·m sé si só en mar, cel o en terra, escrit 1450 ca.
texid 4001 Desconegut, Per què·m dieu que no·us vull, ma senyora, escrit 1450 ca.
texid 3994 Desconegut, Pus conexeu vos ám ab fermetat, escrit 1450 ca.
texid 3995 Desconegut, Si vós moriu, el Jutge us condempnant, escrit 1450 ca.
texid 4007 Desconegut, Si·m trop abssent de vostra gentilesa, escrit 1450 ca.
texid 3561 Francesco Vitale de Noja, Si·ls trebals que dóna amor, escrit 1450 ca. [?]
texid 3441 Joan de Sant Climent, Los fats cruels, per migà de Fortuna, escrit 1450 ca.
texid 4167 Pere de Torroella, No m'ajut Déu si vos no m'ajudau, escrit 1462 a quo - 1500
texid 3353 Pero Martines, Meravellat estich de ço que hoig, escrit 1461-02-25 a quo
Record Status Created 2005-04-18
Updated 2012-01-28