Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5631
Authors Galceran Martorell
Manuel de Vilanova
Ausiàs March, Cavaller
Titles Lletres de batalla i respostes
Date / Place escrit 1430 - 1437
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
Associated Texts texid 1734 Ausiàs March, Cavaller, Lletra de batalla de part del seu fill a Francesc de Vilanova, escrit 1400 - 1450
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 8147
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. clxxj-clxxv
Title(s) Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxj] Letra tramesa per lo magnjfich mossen galceran martorel al molt noblle [sic] en manuell [sic] de villanoua
text: Molt Noble en Manuel de Vilanoua amj es stat dit que vos haueu dit en alguns lochs present algunes persones quel .S. mon pare vos ha trencat sagrament e homenatge … [ clxxv] … E per testimoni de veritat. fas lo present albara scrit dela mja propria ma partit per A.b.c. segellat ab lo segell de mes Armes ffet en museros a xj. de Juny Any Mil cccc. xxx. Galceran martorell
References Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
ID no. of Witness 2 cnum 8148
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness f. ccxxxvijv
Title(s) Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxxxvijv] Desexjments tramesos per Lo magnifich mossen gualceran martorell caualler al molt magnifich mossen hausias march caualler
text: P2er mal grat que he de vos mossen Auzias march yo galceran martorell … per en fferrando cljment trompeta sots scrits dela mja ma en Valence a xv. dies del mes de jener Any Mil cccc xxxviij. sagellats ab sagell de mes armes delles quals men atur trellat partit per A. B. C. galceran martorel
References Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
ID no. of Witness 3 cnum 8835
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/18444 (BITECA manid 1179)
Copied 1491 - 1550 ca.
Location in witness ff. xiii-xviv
Title(s) Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Incipit & Explicits rubr.: [ xiii] Letres de batalla fetes entre mossen galceran martorell e manuel de vilanoua valencians
text: M4olt noble en manuel de vilanoua amj es stat fet report com vos haueu dit en alguns lochs presents alguens persones que mon pare vos ha trencat sagrament e homenatge … [ xviv] … En testimonj de veritat vos fas la present letra scrita dela mia ma sagellada ab lo sagell demes armes feta en Sarrio dimecres a xiiij del mes eany desus dits. Gualçeran martorell
ID no. of Witness 4 cnum 9029
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 108v-112v
Title(s) Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Incipit & Explicits text: [ 108v] Molt noble en manuel de vila noua ami es stat dit que vos haueu dit en alguns llochs present algunes persones quel .S. mon pare vos ha trencat sagrament e homenatge … [ 112v] … E per testimoni de veritat faz lo present albara scrit dela mja propria ma partit per A.B.C. sagellat ab lo sagell demes armes fet en museros a xj. de Juny Any Mil CCCCxxx Galceran marthorell
ID no. of Witness 5 cnum 9040
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness f. 166v
Title(s) Galceran Martorell… Lletres de batalla i respostes, escrit 1430 - 1437
Incipit & Explicits text: [ 166v] P2Er mal grart [sic] que he de vos mossen auzias march yo galceran martorell … per enferrando climent trompeta sots scrits dela mja ma en valencia a xv dies del mes de Jener Any Mil CCCC xxxviij. sagellats ab sagell demes armes dels quals men atur trellat partit per A. B. C. galceran martorell
Record Status Created 2004-11-19
Updated 2008-12-19