Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5630
Authors Joanot Martorell, Cavaller
Gonçalvo d'Híjar, Cavaller
Titles Lletres de batalla i respostes
Date / Place escrit 1446-04-27 - 1450-04-01
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 301-303v. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8146
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. cccj-ccciijv
Title(s) Joanot Martorell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1446-04-27 - 1450-04-01
Incipit & Explicits rubr.: [ cccj] Desexjments del magnjfich mossen Johanot martorell al molt noble don goncalbo djxer comanador de montalba
text: Don go‡albo dixer Comanador de Montalba a tot es notorj e uos non podeu ignorar … [ ccciijv] … e per descarrech de ma honor e conservacio de mon dret ho he partit per A. B. C. sagellat e signat de ma propia ma en la ciutat de barcelona lo primer dia de abrill de lany Mil .ccccl. Johanot Martorell
References Martorell et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 301-303v. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
ID no. of Witness 2 cnum 9054
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 220-222
Title(s) Joanot Martorell, Cavaller… Lletres de batalla i respostes, escrit 1446-04-27 - 1450-04-01
Incipit & Explicits text: [ 220] DON goncalbo dixer comanador de montalba atot es notorj e uos nou podeu ignorar … [ 222] … e per descarrech dema honor e conseruacio demon dret ho he partit per A. B. C. sagellat e signat dema propia ma enla Ciutat debarcelona Lo primer dia de abril del Any Mil CCCCL Johanot Martorell
Record Status Created 2004-11-19
Updated 2008-12-19