Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5629
Authors Jaume Ripoll
Joanot Martorell, Cavaller
Titles Lletres de batalla i respostes
Date / Place escrit 1442-08-22 - 1442-09-13
Language català
Text Type: Prosa, Col. cartes
References (most recent first) Ripoll et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 295-296. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Subject CAVALLERIA
EPÍSTOLES
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 8145
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7811 (BITECA manid 1565)
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)
Location in witness ff. cclxxxxv-cclxxxxvj
Title(s) Jaume Ripoll… Lletres de batalla i respostes, escrit 1442-08-22 - 1442-09-13
Incipit & Explicits rubr.: [ cclxxxxv] Requesta de batalla del molt magnifich caualler mossen Jaume de ripol al magnjfich mossen Johanot martorel
text: Mossen Johanot martorell yo Jacme deripoll vos fas a saber com yo haia hoit dir que vos hauets gran desig … [ cclxxxxvj] … E coneguen tots que procehir de ma voluntat ab sagell de mes armes la he sagellada e sots scrita de ma mja partida per a.b.c. laqual vos tramet per lanuts por sauant del molt excellent et virtuos senyor lo senyor Rey de Nauarra srita en Valencia a xiij de setembre Any Mil CCCC xxxxij. Johanot martorell
References Ripoll et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 295-296. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
ID no. of Witness 2 cnum 9051
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/7809 (BITECA manid 2173)
Copied 1591 ca. - 1600
Location in witness ff. 215-216
Title(s) Jaume Ripoll… Lletres de batalla i respostes, escrit 1442-08-22 - 1442-09-13
Incipit & Explicits text: [ 215] MOSSen Johanot martorell yo Jaume de rjpoll vos fas asaber com yo haia hoit dir que vos hauets gran desig … [ 216] … E conegueu tots que proceheix dema voluntat ab Sagell demes armes la he sagellada e sots scrjta de ma mja partida per A.B.C. La qual vos tramet per lamies [sic] por sauant del molt excellent e virtuos Senyor Lo Senyor Rey denauarra srjta en Valencja a xiij de setembre Any Mil CCCCxxxxij Johanot martorell
Record Status Created 2004-11-19
Updated 2008-12-19