Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5623
Authors Desconegut
Titles La bella vergereta
Incipit & Explicits text: La bella vergereta | vós sireu m·aymieta
Date / Place escrit 1388 ca. ad quem (Romeu)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 6ï 6ï: aa
References (most recent first) Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 74 , n. 54 (ed. ref.)
Pié (1898), “Autos sagramentals del sigle XIV”, Revista de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa 741
Note segons indica Romeu i Figueras, el Dr. A.-J. Soberanas aconseguí llegir aquests dos versos mitjançant l'ús de raigs ultraviolats. Pié edita aquest text de la següent manera: “Sonus la bella verge maria sireu maymia”
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8136
City, library, collection & call number Tarragona: Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona, Ms. 60 (BITECA manid 1225)
Copied 1455 a quo (V. Beltran)
1420 (f. 1)
1450 (ff. 3-5)
1401 [?] - 1450 (ff. 6-25)
1451 - 1500 (f. 26)
Location in witness f. 6v
Title(s) Desconegut, La bella vergereta, escrit 1388 ca. ad quem
Incipit & Explicits text: [ 6v] Sonus la bella uerg[ereta uos] | sireu maymie[ta]
Poetic Stanza 1 x 2
Record Status Created 2004-11-18
Updated 2012-01-28