Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5621
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Job
Bíblia del s. XIV AT: Job
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8205
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 275vb-294rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Job (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 275vb] Açi se acaba lo prolech sobre Lo libre de Job Comença lo libre De iob Capitol prjmer
text: E5hun hom hera hen la tera de hus que auia nom iob … [ 294rb] … e los fills de sos fills e filles entro alla quarta generaçio e ell murj vell e plen de dies. Deho Graçias
ID no. of Witness 2 cnum 8942
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 271rb-285vb ff. cclxiiijrb-cclxxxiiivb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Job (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 271rb] Aci es acabat lo libre de ster e comensa lo prolech sobra lo libre de job
prol.: [ 271va] I8O som costret per lo libre de la santa scriptura … [ 271vb] … en la qual fou dit que jo fuy consabut entro en aquell loch lo qual es scrit deuant en la fi del volum
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de job
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 272ra] N11un hom era En la terra De hus qui hauja nom job … [ 285vb] … entro ala quarta generacio e ell morj en bona vellesa e ple de dies
ID no. of Witness 3 cnum 8270
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 296vb-315rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Job (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 296vb] Aci acaba lo libra de Tobies Comensa lo prolech de sent Jeronim sobra lo libra de Job
prol.: I6O son [estat subpuntuat] costret per lo libra dela santa escriptura … [ 297rb] … e entro en aquell loch en lo qual es escrit deuant en la fi del volum. Acabat es lo libra de Tobies [sic]
tit.: Comensa lo libra de Job capitol primer
text: H3un Home era en la terra de Hus qui auia nom Job … [ 315rb] … e ell mori vell he plen de dies Deho gracias
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17