Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5618
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Judit
Bíblia del s. XIV AT: Judit
Liber Iudith
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8202
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 233vb-241va
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Judit (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 233vb] Açi se acaba lo libre de tobies E comensa lo prolech Sobre lo libre de Judich
prol.: L5o libre De Judich es lest quant als jueus en totes les santes escritures … [ 234ra] … e que sobras aquell qui no podia eser sobrat
tit.: Açi se acaba lo prolech E comença lo libre de Judich Capitol prjmer
text: A5rplaxach lo Rey dels Madians Hauja conquistades moltes regions … [ 241va] … e enaremmenbrament de bona memoria de aquell temps entro al dia De vuy
ID no. of Witness 2 cnum 8940
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 257rb-264ra ff. cclvrb-cclxijra
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Judit (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 257rb] Aci es acabat lo libre de tobies e comensa lo prolech sobre lo libre de judich
prol.: [ 267va] L8O libre de judich es lest quant als jueus … ella vences aquell quj no podia esser vensut de tots los homens
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de judich
tit.: Capitol Primer
text: [ 267vb] A10Rfaxach Rey dels medians hauja conquistades … [ 264ra] … debona memorja de aquell temps entro al die de vuy
ID no. of Witness 3 cnum 8242
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 272va-281rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Judit (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 272va] Aci acaba lo libra de Nehemies He comensa lo prolech sobra lo libra de Judich
prol.: S4Enyor [Ramenbret subpuntuat] deu tuqui est perpetual … [ 273ra] … ela tua bondat Senyor com tu auras merce de aquells qui no an sostancia de bones obres
tit.: Capitol primer
text: A3rfaxat Rey dels Medians auia conquestes moltes Regions … [ 281rb] … en bona memoria de aquell temps entro en lo dia de vuy
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17