Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5617
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Tobies
Liber Tobiae
Date / Place traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts text diferent de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8201
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 227va-233vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 227vb] Aci se acaba lo prolech E comença lo libre de tobies Capitol Prjmer
text: T7hobies del rip He dela cjutat … [ 233vb] … eals homens e atots los de aquella terra
ID no. of Witness 2 cnum 8939
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 252ra-257rb ff. cclra-cclvrb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 252ra] Aci acaba lo segon libre de sdras e comensa lo prolech sobra lo libre de tobies
prol.: [ 252rb] G7Eronjm preuera O romanci a hodor Bisbe saluts … que vosaltres haueu desijat menar amj jo haure complit agradable a vosaltres
rubr.: Aci acaba lo prolech e comensa lo libre de tobies
tit.: Capitol prjmer
text: [ 252va] T10Obies era del trip e de la ciutat de Naptali … [ 257rb] … ells eran plasents adeu e als homens eatots los de aquella terra
ID no. of Witness 3 cnum 8244
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 290rb-296vb
Title(s) Desconegut, Bíblia AT: Tobies (tr. Desconegut), traduït 1351 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 290rb] Aci acaba lo libra de Ester comensa lo libra de Tobies Capitol primer
text: T7Obies de la Ciutat de Naptalim … [ 296vb] … e als Homens e als abitadors dequella terra
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2007-12-07