Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5614
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 1 Esdres
Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres
Liber Ezrae
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8198
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 209va-215rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits tit.: [ 209va] Aci es acabat lo prolech he Comensa lo libre Primer De esdras Capitol Primer
text: E5n lo prjmer any de cyr Rey dels persians … [ 215rb] … e algunes de aquelles fembres infantaran fills e filles
ID no. of Witness 2 cnum 8936
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 238vb-244rb ff. ccxxxvjvb-ccxxxxijrb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 238vb] Aci acaba lo segon libre de paralipamenon apellat dels dies dels Reys E comensa lo prolech sobra los libres de sdras e de nahemjes
prol.: [ 239ra] E7sdras e nahemies Son dits ajudadors E confortadors de part de nostro senyor … E anahemjes es alongat entre en dosos los libres de sdras
rubr.: Acaba lo prolech e comensa lo prjmer libre de sdras
tit.: Capitol primer
text: [ 239rb] E10N lo primer Any de sirus Rey de percia Per que fos Complida la paraule [sic] de Nostro senyor … [ 244rb] … prengueren mullers de stranyes gents e haguenj algunas dellas que jnfantaren fills e fillas
ID no. of Witness 3 cnum 8240
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 257ra-263va
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 1 Esdres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 257ra] Aci fenexen los dos libres del paralipemenon E comensa lo libra de Esdras Capitol primer
text: E5N lo primer any de CiRus Rey de percia … [ 263va] … algunes delles qui Jnfantaren fills e ffilles
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17