Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5613
Authors Desconegut
Titles Biblia AT: Oratio Manasse
Bíblia del s. XIV AT: Menasés
Oració de Menassés rei de Judà
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8197
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness f. 208rb-va
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Menasés (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 208rb] Açi es acabat lo Sagon libre De peralopamenon E comenca la oracio De menases Rey dejuda
text: S3enyor deus tot poderos qui est Deus de nostres pares … [ 208va] … tota la virtut dels cels loha tu etu as gloria perdurablament Amen
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17