Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5610
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 2 Reis (= 4Re)
Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re)
Liber Malachim id est Regum tertius et quartus
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts Part de? texid 1051 Desconegut, Bíblia de València (tr. Desconegut), traduït 1360 a quo [?] (Wittlin (1996: 29))
Part de? texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
References (most recent first) Tractat en: Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Tractat en: Wittlin (1996), “El “Psaltiri” del 1480 i altres restes de la “Bíblia valenciana” del cartoixans de Portaceli”, Actes del setè Col·loqui d'estudis catalans a Nord-Amèrica. Berkeley, 1993 299
Tractat en: Escartí (1991), “Un fragment de Biblia catalana a l'Arxiu del Regne de València”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Subject BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2093
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Gremi de Fusters L-196 (BITECA manid 2142)
Copied 1441 - 1460 (Escartí)
Location in witness f. 1ra-vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375 23:27 - 25:24
Incipit & Explicits text: [ 1ra] ciutat de Jerusalem la qual io havia elegida (…) [f. 1rb] Nabugo de nosor establi en Rey M[…]n son on [segueix correctament al verso del foli] [f. 1va] clo per ell e … [ 1vb] … en conpatites e jophonas fill de Matati e los ceus companyons. E godolies feu
Condition fragment (= 2Re en el còmput llatí)
Associated MSS/editions manid 1061 MS: London: British Library, Egerton 1526. Marc, 1465-10-29. Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
Note el copista pertanyia a l'àrea del català oriental. El text d'aquest fragment és molt proper al del Ms. British Library, Egerton 1526. A la fitxa de l'Arxiu del Regne de València s'indica que el text és part del llibre de Jeremies
ID no. of Witness 2 cnum 8194
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 166va-180rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 166va] Aci se acaba lo terç libre Dels Reys E comenca Lo quart Libre de Reys Capitol prjmer
text: L5auors moab partis Del … [ 180rb] … com obs ne hauia sens masura tostemps aytant com ell uisque
ID no. of Witness 3 cnum 8933
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 191va-208rb ff. clxxxxviiijva-ccvjrb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 191va] Aci acaba lo terç libre dels Reys quj es lo onzen libre de la biblia e comensa lo quart libre dels Reys quj es lo dotzen libre de la biblia
tit.: Capitol Primer
text: [ 191vb] L10Os fills de Moabsere betlaren contre los fills dirrael … [ 208rb] … tanta ops com nauja sens ma-sura [f. 208rb] tostemps aytant com visque
ID no. of Witness 4 cnum 8237
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 202rb-219rb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 2 Reis (= 4Re) (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 202rb] Aci ffenex lo terç de Reys Comensa lo Quart libra dels Reys Capitol primer
text: E6 los fills de acap se lleuaren Contre los fills disrael … [ 219rb] … sens mesura tant com visque tostemps
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2019-02-09