Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5609
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: 3 Reis
Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis
Liber Malachim id est Regum tertius et quartus
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8133
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness 151rb-166va
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 151rb] Açi es acabat lo Sagon libre Dels \reys/ Comenca lo terç libre De Reys Capitol prjmer
text: [ 151va] L5O Rey Daujt enuellj tant he ach tants Dies en edat … [ 166va] … en totes coses axi com son para hauia fet
ID no. of Witness 2 cnum 8932
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 173vb-191va ff. clxxjvb-clxxxxviiijva
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 173vb] Aci acaba lo segon libre dels Reys quj es lo deen libre de la biblia e comensa lo terç libre dels Reys quj es lo onzen libre de la biblia
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 174ra] L10O Rey daujd Enuelli tant E hach tants dies en edat … [ 191va] … lo senyor deu dirrael en totas las suas coses axi com son pare hauja fet
ID no. of Witness 3 cnum 8236
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 182vb-202ra
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: 3 Reis (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 182vb] Aci es acabat lo segon dels Reys E comensa lo terç … libra dels Reys Capitols primer
text: L6O Rey Dauid en belleza ach tants dies … [ 202ra] … e totes coses axi com son pare auie fet
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17