Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5608
Format art. de llibre. edició. imprés
Author Manuel Milà i Fontanals
Title Poetas catalanes del siglo XIV
Source Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña
Source associated persons Marcelino Menéndez y Pelayo (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: A. Verdaguer
Date / Location 3 1890: pp. 299-357
Source of Data for Works texid 3230 Arnau d'Erill, Senyor de Selgua, O tu, tray#dor, que tan sovint renegues, escrit
texid 4734 Bernat de Palaol, Cercats d'huymay, ja·n siatz belha y proz, escrit 1386 ca.
texid 1319 Desconegut, Car say que caminant, escrit 1393 a quo
texid 1151 Desconegut, Flor de lir, verje Maria, escrit 1301 - 1400
texid 2710 Desconegut, Per so com mariner, escrit 1393 a quo
texid 4290 Jaume March, Ceyla qu·ieu port en semblan de colomba, escrit 1371
texid 3066 Jaume March, Dreyt e raysó ha mos .v. sens forçats, escrit 1371
texid 4293 Jaume March, Quan eu cossir en los fets mundanals, escrit 1410 ad quem
texid 4291 Jaume March, S·a Déu plagés que m'hagés format beyl, escrit 1371
texid 4295 Jaume March… Un sobrespler m'és vengut per lo veure, escrit 1410 ad quem
texid 3444 Jordi de Sant Jordi, Axi com son sus l'espera los signes, escrit 1420 ad quem
texid 3456 Jordi de Sant Jordi, Deserts d'amichs, de bens e de senyor, escrit 1424 ad quem
texid 1908 Jordi de Sant Jordi, Jus lo front port vostra bella semblança, escrit 1401 - 1424
texid 3455 Jordi de Sant Jordi, No m'asalt d'om qu'en tots afars no sia, escrit 1424 ad quem
texid 1906 Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
texid 3160 Pau de Bellviure, Per fembre fo Salamó enganat, escrit
texid 3182 Pere Busquets, O tu, christià qui és vençut de la ira, escrit
texid 3183 Pere Busquets, Qui vol appendre de haver paciència, escrit
texid 3802 Pere March, Al punt c·om naix comensa de morir, escrit 1412 ad quem
texid 3804 Pere March, Cest falç de món no·l presi un pugés, escrit 1412 ad quem
Record Status Created 2005-04-01
Updated 2011-03-30