Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5606
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Rut
Bíblia del s. XIV AT: Rut
Liber Ruth
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8130
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. 122ra-124ra
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Rut (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 122ra] Açi se acaba lo libre de Jutges que los Jueus apellan sustin E comença lo libra al qual diem Rut Capitol primer
text: E7n los djes de vn Jutge … [ 124ra] … hisay enjendra dauid
ID no. of Witness 2 cnum 8929
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 134va-136va ff. cxxxijva-cxxxiiijva
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Rut (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 134va] Aci acaba lo libre dels jutges lo qual los jueus apellen sofecun quj es lo seten libre de la biblia e comensa lo libre de Rut quj es lo vuyten ljbre de la biblia
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 134vb] E10N los dies de .j. jutge quant los jutges senyoreiauen … [ 136va] … e salmon engendra beos e beos engendra obet e obet engendra ysay e ysay engendra Daujd
rubr.: [ 137vb] Aci acaba lo prolech de sent geronjm e comensa lo prjmer libre dels Reys quj es lo nouen libre de la biblia
tit.: Capitol Primer
text: [ 138rb] U11N home fou De la ciutat de Ramataym … [ 157va] … e prengueren los cossos de aquells e sabolliren los en lo loch dejabes [sic] e dejunaren per.vij. dies
Note a la rúbrica hi ha escrit: “Aci acaba lo libre dels jutges Rut moabitana” i “ls jutges” està ratllat
ID no. of Witness 3 cnum 8233
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 150rb-153vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Rut (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 150rb] Aci se acaba lo libre dels Jutges lo qual los Juheus apellen Softim E comensa lo libra de Rut Capitol primer
text: A8n los dies de vn jutge quant los jutges senyorayauen … [ 153vb] … de bones obres
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17