Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5602
Authors Desconegut
Titles Bíblia AT: Nombres
Bíblia del s. XIV AT: Nombres
Liber Vaiedabber id est Numeri
Date / Place traduït 1351 a quo - 1375 (Puig i Tàrrech)
Language català
llatí (orig.)
provençal [?] (interm.)
francès [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts part de l' texid 1049 Desconegut, Bíblia del s. XIV AT i NT (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Subject BÍBLIA
BÍBLIA: V. T.
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 8126
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 2 (BITECA manid 1063)
Copied 1441 - 1460
Location in witness ff. lxvra-lxxixvb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Nombres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvra] Açi se acaba lo terç libre de liujtich [sic] / E comença lo quart libre de numerj / Capitol prjmer
text: [ lxvrb] E6 parlar deu a moysen en lo desert de sjnay en lo tabernacle … [ lxxixvb] … en les planures de moab sobra Jorda. de contra Jerico
ID no. of Witness 2 cnum 8925
City, library, collection & call number London: The British Library, Egerton 1526 (BITECA manid 1061)
Copied Marc, 1465-10-29
Location in witness ff. 64vb-87va ff. lxijvb-lxxxvva
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Nombres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 64vb] Aci finex lo terç libre dela biblia quj es apellat leujtich elos jueus lo apellan vayacre E comensa lo quart libre de la biblia apellat libre de nombres e los jueus lo apellan vedegabber
tit.: Capitol Prjmer
text: [ 65va] E10 Parla nostro Senyor a moyses En lo desert de Sinay en lo Tabernacle del Testamonj … [ 87ra] … Aquests son los manaments elos juys que mana deu per ma de moyses als fills dirrael en las planures de moab sobre jorda contre gerjco
ID no. of Witness 3 cnum 8229
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 5 (BITECA manid 1060)
Copied Antoni Satorra, 1471-08-08 (colofó CNUM 2399)
Location in witness ff. 74va-99vb
Title(s) Desconegut, Bíblia del s. XIV AT: Nombres (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375
Incipit & Explicits rubr.: [ 74va] Aci acaba lo terç libra de lliuitich E comensa lo quart libra lo qual es apellat Numeri Capitol primer
text: E5 perla deu a moysen en lo desert de sinay en lo tabernaccla … [ 99vb] … en les planures de Moab sobra Jorda Contre Jericho
colofó: Aci acaba lo quart libra dela lig lo qual los Juheus apellan [Elle Addabarim subpuntuat] Vegedaber e nos lo apellam libra de nombres
Record Status Created 2004-10-21
Updated 2008-12-17