Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5595
Format llibre. edició. imprés
Author Francesc de la Via
Title Obres
Associated persons Arseni Pacheco (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Quaderns Crema
Date / Location 1997: pp. 413
Held by Barcelona: Biblioteca de treball BITECA 18-15
Source of Data for Works texid 1968 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, A bella Venus, escrit 1415 - 1425 ca.
texid 1969 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Lay quant los gats van en amor, escrit 1405 ca. - 1425 ca.
texid 3547 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, No fonch donat tal joy en tot lo setgle, escrit 1400 [?] - 1440 [?]
texid 3548 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Pus que d'amar sabets l'artz d'aventatge, escrit 1401 [?] - 1450 [?]
texid 3549 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, Sí com l'infant quant aprent de perlar, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 1970 Francesc de la Via, Sots-veguer de Girona, … e sobre·l prat pausar, escrit 1406-04-30
texid 3442 Narcís de Sant Dionís, Sucsesir vulh en lo vostr'eretatge, escrit
Record Status Created 2005-03-21
Updated 2016-03-30