Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5589
Format art. rev.. edició. imprés
Author Ferran Valls i Taberner
Title Cançoner del XVèn segle de l'Ateneu Barcelonès
Source Butlletí del Ateneu Barcelonès
Date / Location 9 1917: pp. 65-72
Source of Data for Works texid 3513 Antoni de Vallmanya, En Ffogassot, pus sou enamorat, escrit 1454-05-31 - 1458-06-27
texid 3413 Francí Joan Puculull ~ Joan Fogassot… Qual voleu mes, e sou de bon acort, escrit 1400 - 1470
texid 5407 Joan Fogassot, Contra·l voler lo seny arremorat, escrit 1454-05-31
texid 5406 Joan Fogassot, Lo prepossat, per que·m par que sit fort, escrit
Record Status Created 2005-03-16
Updated