Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5586
Authors Desconegut
Titles Si tots temps vols viure valents e pros
Incipit & Explicits text: Si tots temps vols viure valents e pros … ne lo paubret trop avar ne irós [?]
Date / Place escrit
Language català [?]
provençal [?]
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 6ï 10ï 10 10: abbaccdd
References (most recent first) Vatteroni (2001), “Si tots temps vols viure valents e pros [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Parramon i Blasco (1999-2000), “Els apèndixs del cançoner Vega-Aguiló”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 402-4
Bohigas (1988), Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló 199-201 , n. lix (ed. ref.)
Cardenal et al. (1957), Poésies complètes du troubadour Peire Cardenal (1180-1278) 576 , n. xcvi
Fabre (1920), “Un poème inédit de Peire Cardinal: Si totz temps vols viure valens e pros”, The Romanic Review 199-201
Fabre (1919), “Un poème inédit de Peire Cardinal”, Archivum Romanicum. Nuova Rivista di Filologia Romanza 28-29
Note atribuït pel Vega-Aguiló a Peire Cardenal. Vatteroni edita al RIALC els dos testimonis coneguts d'aquest poema
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10175
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 850 (BITECA manid 1192)
Copied 1301 - 1400
1381 [?] - 1400 (Escudero)
Location in witness f. 9v
Title(s) Desconegut, Si tots temps vols viure valents e pros, escrit
Incipit & Explicits text: [ 9v] […] e plens de bes | etarma menys […] | Tots temps cortes e amoros | e saluda si pots primeramen … […]itat te playa | queu cre[…] | saubes trop de […] | […] queu […]
Poetic Stanza 5 x 8
Note d'aquest testimoni escrit a línia seguida, cinc estrofes es poden llegir gairebé íntegrament; però dues estrofes més, una a l'inici i altra al final, són ara per ara il·legibles
ID no. of Witness 2 cnum 10174
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness f. [ccccxxxxii]r-v f. 181r-v
Title(s) Desconegut, Si tots temps vols viure valents e pros, escrit
Incipit & Explicits rubr.: [ [ccccxxxxii]] Seruentesch tot vniçonant ffet per en pere cardenal
text: Sitots temps vols /vjure valents e pros … [ [ccccxxxxii]v] … Ne lo paubres / trop auar nepitos
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Record Status Created 2004-09-27
Updated 2008-05-12