Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5574
Format art. rev.. edició. imprés
Author Antoni Ferrando
Title La Omelia sobre lo psalm del “Miserere Mei, Deus” de Narcís Vinyoles
Source Bibliofilia Antigua
Source associated persons Manuel Blas Carbonell (Dir.)
Place / Publisher Valencia: Vicent García
Date / Location 1 1992: pp. 53-74
Source of Data for Works texid 3587 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Alçant los ulls en creu per a mirar-te, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4568 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Atenyeran aquells goigs mes orelles, escrit 1499 a quo
texid 4570 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Crea'm, Senyor, hun cor de nova pasta, escrit 1499 a quo
texid 4574 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Cura'm los ulls ab l'ungüent o col·liri, escrit 1499 a quo
texid 4563 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Donchs Capità, dóna'm les armes tues, escrit 1499 a quo
texid 4571 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, En aquell jorn amarch de dol y d'ira, escrit 1499 a quo
texid 4565 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fill de peccat y nat de inconstància, escrit 1499 a quo
texid 4561 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Fruyt divinal collit d'umana planta, escrit 1499 a quo
texid 4572 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Just sacerdot, ministre sens cautela, escrit 1499 a quo
texid 3589 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, La nau Jesús d'aquell port se partia, escrit 1480 [?] - 1516 [?]
texid 4573 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Los meus cinch senys rebel·les, flachs y pobres, escrit 1499 a quo
texid 4576 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos donatius ¨què són, ni mes offertes?, escrit 1499 a quo
texid 4569 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Mos mals escrits, en compte del diable, escrit 1499 a quo
texid 4560 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, O immortal y mort per mos delictes, escrit 1499 a quo
texid 4579 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Quant me veuràs apparellat a rebre, escrit 1499 a quo
texid 4562 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren, escrit 1499 a quo
texid 4575 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Sens Tu, Senyor, què só sinó cendra?, escrit 1499 a quo
texid 4577 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Senyor immens, Déu meu, no·m desempares, escrit 1499 a quo
texid 4567 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Serà fet net mon esperit immunde, escrit 1499 a quo
texid 4578 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Syon som tots ab l'aygua del babtisme, escrit 1499 a quo
texid 4566 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera, escrit 1499 a quo
texid 4564 Narcís Vinyoles, Ciutadà de València, Y axí, Senyor, tinc ferma la sperança, escrit 1499 a quo
Record Status Created 2005-03-12
Updated 2012-01-28