Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5572
Format llibre. edició. microfitxa
Title Jardinet d'Orats. Barcelona, Biblioteca de la Universitat, ms. 151
Associated persons Sergi Gascón Uris (Ed.)
Place / Publisher Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Cançoners catalans medievals. Concordances - Fundació “La Caixa”
Date / Location 1998:
Note 15 microfitxes
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 16-6
Source of Data for Works texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5390 Bernat Fenollar, Prevere ~ ~ ~ ~… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4065 Bernat Fenollar, Prevere, Quasi libert, content de ma ventura, escrit 1440 [?] - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 1532 Bernat Fenollar, Prevere… Qui, Déu, vos contempla de la creu en l'arbre, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1080 Desconegut, Divendres sant, escrit 1475 - 1500
texid 1146 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Faula de les amors de Neptuno i Diana, escrit 1440 - 1460
texid 1015 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Raonament entre Francesc Alegre i Esperança, escrit 1450 - 1500
texid 1016 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Requesta d'Amor recitant una altercació entre la Voluntat i la Raó, escrit 1450 - 1500
texid 4076 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Resposta a la demanda de Romeu Llull, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 1017 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Sermó d'amor, escrit 1479 ad quem
texid 4591 Francesc Alegre, Cònsol a Palermo… Cayga del cel foch cremant ta persona, escrit 1440 - 1460
texid 1788 Guillem Oliver, Ciutadà de Barcelona, Romiatge de la casa sancta de Iherusalem amb les perdonances d'ella, escrit 1468-03-01
texid 3234 Joan Escrivà, Les caterines, escrit 1450 [?] - 1500 [?]
texid 3235 Joan Escrivà, Passant jo per l'ancontrada, escrit 1494 ca.
texid 1881 Joan Escrivà… Judici de Paris, escrit 1471 ca.
texid 5272 Joan Escrivà… Recort deu tenir com, d'alta cadira, escrit 1493-01-11 ad quem
texid 1774 Joan Moreno, Ab tot que ja esperimens, escrit 1475 - 1500
texid 4058 Joan Moreno, Lo bé que·us vull e mai repose, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 3318 Joan Moreno, Yo, si be·m tinch per indigne serventa, escrit 1474 ca.
texid 4751 Joan Roís de Corella, Cavaller, Cuyta, cos mort, que l'amor que·t fa perdre, escrit 1486 ad quem
texid 4749 Joan Roís de Corella, Cavaller, Del món no·m dolc, que ma vida vull perdre, escrit 1486 ad quem
texid 5393 Joan Roís de Corella, Cavaller, En vós es ma fe he tota ma vida, escrit
texid 1876 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 1878 Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Leànder i Hero, escrit 1486 ad quem
texid 1879 Joan Roís de Corella, Cavaller, Jardí d'amor, escrit 1471 - 1486
texid 1873 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lamentació de Biblis, escrit 1471 - 1486
texid 2906 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (I), escrit 1497 ad quem
texid 2907 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lletra a Violant Durdela (II), adaptat 1497
texid 4750 Joan Roís de Corella, Cavaller, Lo foch que veig encès alt, en la torre, escrit 1486 ad quem
texid 2909 Joan Roís de Corella, Cavaller, Ma gran caritat, amor he larguesa, escrit 1497 ad quem
texid 4747 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mort per amor, dins lo negre sepulcre, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem
texid 4521 Joan Roís de Corella, Cavaller, Mouras corrent la tremuntana ferma, escrit 1497 ad quem
texid 2845 Joan Roís de Corella, Cavaller, Si [e]n lo mal temps la serena be canta, escrit 1497 ad quem
texid 2177 Joan Roís de Corella, Cavaller, Sil ferro calt refreda la ma casta, escrit 1497 ad quem
texid 1888 Joan Roís de Corella, Cavaller, Tragèdia de Caldesa, escrit 1458 a quo
texid 1891 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vida de la gloriosa santa Anna, escrit 1461 a quo - 1469 ad quem
texid 2912 Joan Roís de Corella, Cavaller, Vna sou vos lo remey de ma vida, escrit 1497 ad quem
texid 5394 Joan Roís de Corella, Cavaller, Yo desig esser vostre; he la sort mia, escrit
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 2348 Miquel Estela, Comanador, Causa causant obrer incomprensible, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 2349 Miquel Estela, Comanador, Foch divinal cremant del mes alt polo, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 4705 Miquel Estela, Comanador, Orfeu novell criat en la gran Creta, escrit 1479 ad quem
texid 2347 Miquel Estela, Comanador, Sant Dèu immens e pare prescient, escrit 1475 - 1486 ad quem
texid 1556 Pere Joan Ferrer, Cavaller, Pensament, escrit 1475 - 1500
texid 5273 Pere Vilaspinosa, Sens lenya lo foch cremar no poria, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4552 Pere de Torroella, Pus no consent esperança, escrit 1435 [?] - 1458 [?]
texid 4077 Pere de Torroella, Resposta a Romeu Llull, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 1954 Pere de Torroella, Resposta a frare Rocabertí, escrit 1462 a quo - 1500
texid 3820 Romeu Llull, Ab gran sfors quasi forcí natura, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3821 Romeu Llull, Comte senyor, puys virtut és la rama, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3822 Romeu Llull, De bocadens postrat estich en terra, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 1722 Romeu Llull, Despropriament de Amor, escrit 1428 [?] - 1451 [?]
texid 4073 Romeu Llull, Di' te día tanti guay, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3823 Romeu Llull, Fantesiant molt sovint en amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3824 Romeu Llull, Gloriós és l'om qui no sent d'amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3826 Romeu Llull, L'alt trihunphant Cupido, déu de Amor, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3827 Romeu Llull, Lexe'm estar, Amor, no·m dónes guerre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 4075 Romeu Llull, Lletra tramesa a alguns particulars, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3828 Romeu Llull, Misteri gran, o concebiment noble, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3829 Romeu Llull, Mon sentiment ha perdut del tot l'esme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3830 Romeu Llull, Per satisfer al que tant me obliga, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3831 Romeu Llull, Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 4078 Romeu Llull, Resposta a Francesc Alegre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3834 Romeu Llull, Si us he mal dit en pensar ni per obre, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3832 Romeu Llull, Si·n nagun temps d'amor me só clamat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3833 Romeu Llull, Si·n temps passat hagués hagut conèxer, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3835 Romeu Llull, Vengut és temps qu·en amar daré terme, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 3825 Romeu Llull, Yo fuig d'Amor per viure·n libertat, escrit 1420 [?] - 1484 ad quem
texid 4057 Xerabia, Lletra d'amor a dona Brianda, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Record Status Created 2005-02-22
Updated 2011-03-24