Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 5570
Authors Desconegut
Titles Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit
Castigament que una honorable reina feu a la seva filla quan li donà marit.
Incipit & Explicits text: Filha enten be ço que heu coman. Prech-te que tu retengues aquestz .x. manamentz … E la filha promes-li que axi ho faria e ab tant bayssa la regina sa filha e comana-la a Déus
Date / Place escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Language català
provençal [?] (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Crosas López (2010), “Cuatro textos sobre la educación de los laicos: ellos y ellas”, Medievalismo en Extremadura. Estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media 77-8
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12576
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-5-5 (BITECA manid 5041)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness ff. xxxv-xxxiiijv
Title(s) Desconegut, Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit (tr. Desconegut), escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ xxxv] O3n com lo Rey agues entes lo con|sell e doctrina damunt dita de son bon | maestre sesdeuench apres a algun | temps que fo donada per muller al dit exçel|lent Rey vna sauja e molt discreta donzel|la filla de Rey e de Regina. la qual era ben | nodrjda apresa en bones custumes … [ xxxir] … E no res menys vos dich filla eus man | e curosament vos prech que tingats aquests ensenya|ments o .x. manaments. que jous vull donar e per doc|trina aensenyar. (…) aquells de cort e del regne obej|ents e leyals si vos aço qui en aquests .x. nodrj|ments sabets en vos mateixa apendre e retenjr | per la forma seguent que jous dire açi per scrjt
text: [ xxxiv] [l]5o primer manament o adoc|trjnament que apendras ara | de mj filla es quet prech | Dichet amonest de fer ne|guna cosa quj torn affel|lonja ne ajura contra lo teu marjt … [ xxxiiijv] … E com lo marjt e ella axi mateix passaren de | aquest segle en laltre foren en via de saluacio. | la qual tuyt per misericordia de deu aconseguis|cam. Amen
Associated Persons Autor (var.): Catho
Note Variant del text del ms. de Carpentras.
ID no. of Witness 2 cnum 8101
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 951 (segona part) (BITECA manid 2749)
Copied 1431 - 1500 (J. Riera)
Location in witness ff. 92va-93ra
Title(s) Desconegut, Castigament que una honorable regina feu a sa filha quan li donà marit (tr. Desconegut), escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 92va] Ara Aujats vn bell castiguament que vna honorabla Regina feu assa filha quant li dona marit Ecant separti della
text: F3ilha e ten be ço que heu coman prechte que tu Retengues aquestz .x. manamentz per los quals la prous dona es Amada eper aquestz teseran obediens si los els guardes … [ 93ra] … Ela filha promes li que axi ho faria et ab tant bayssa la Regina sa filha ecomanala adeus
Language of Copy català provençalitzat
Note amb provençalismes gràfics
Record Status Created 2004-09-17
Updated 2015-12-29