Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5569
Format llibre. ref. sec.. manuscrit
Author Montserrat Lamarca
Title Inspecció personal
Date / Location 2005:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2236 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Bon. 7-III-22. Barcelona: Pau Cortey, et al., 1568. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 3024 Ed.: Desconeguda: Ubicació sense determinar (RESERVE HISTORY). Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2496 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE COOKING NOLA, Roberto Libre de cozina, Barcelona 1578. Barcelona: Pedro Malo, 1578. Rupert de Nola, Libre de coch, escrit 1458 a quo - 1491 ad quem.
copid 1870 Ed.: New York: Hispanic Society (History), sense signatura. Barcelona: Johannes Luschner, 1502-09-14. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2051 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3022 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chronica, Barcelona, 1547 [COPY 2]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3023 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3025 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Chroniques, Barcelona, 1547 [COPY 4]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2602 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Medicina HC327/1350. Barcelona: Johannes Rosenbach, et al., 1508-04-01. Gui de Caulhac, Pràctica o reportori de cirurgia (tr. Narcís Solà), traduït 1505-06-21.
copid 3017 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), sense signatura. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1931 Ed.: New York: Hispanic Society (Pres. Lib.), PC 3937 M3 1545c. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3020 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545b. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1915 Ed.: New York: Hispanic Society (Natural History), sense signatura. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
copid 3021 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1545a. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2393 Ed.: New York: Hispanic Society, POETRY Obres fetes en lahor… Valencia 1511?. València: Joan Jofré [?], 1511 a quo. Col·lectiu, Obres fetes en llaor de la seràfica santa Caterina de Sena, escrit 1511-09-29 a quo.
manid 2649 Ed.: New York: Hispanic Society, Religion sense signatura. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-02-05. Desconegut, Contemplació sobre la passió de Jesucrist intitulada soliloqui, escrit 1513 ad quem.
copid 1403 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE INCUNABULA), Spain Laws Statuta etc. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 3026 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), DP 124.8 M97 1562. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 3027 Ed.: New York: Hispanic Society, JX 2043 C75 1592. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1942 Ed.: New York: Hispanic Society, PC | 3943 | M 16 | 1560. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
Record Status Created 2005-02-08
Updated