Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5567
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions sobre el dret del periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1499-06-18
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8093
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 27-28v
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1499-06-18
Incipit & Explicits rubr.: [ 27] O2rdinatio e prouisio feta per lo Consell de vint dela lotga sobre les Robes mercaderies e hauers ques dezcarregan Per la costa E apres per terra son aportades en Barcelona Que sian tingudes y oblidades pagar Lo dit dret del Periatge Continuada en lo libre deles deliberacions A xviij de Juny M CCC Lxxxxviiij
dispositio: P2erquant Per alguns mercaders e altres persones per Excusarse de no pagar lo dret del Periatge … [ 18v] … ala Lotga atorgats e als Ne tinguen plena potestat e facultat
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29