Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5565
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions sobre el dret del periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1480-04-29
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8091
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 15v-17v
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1480-04-29
Incipit & Explicits intr.: [ 15v] D2issabte al xxviiij del mes de abril del Any dela Natiuitat de nostre senyor M cccclxxxx Los honorables mossen francesch Garau de Vallsecha … seguir engrandan del dret del Periatge faheran e ordenaran las ordinacions deius scrites per benefici vtilitat e jndempnitat del dit dret
dispositio: E P2rimerament Com en les ordinacions fetes en lo Any M. ccccxxxxiij Sobre la collecta del dit dret ha vn capitol … [ 17v] … Puxan aquells declarar corregir jnterpretar e smanar A aquels aiustar alur bona conaguda
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29