Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5564
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 3
Associated persons Eulàlia Duran (Dir.)
Maria Toldrà (Coord.)
Eulàlia Miralles (Comp.)
Antoni Lluís Moll (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 2003:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GA CD1879.B373 R47 1998
Berkeley: U. of California (MAIN) GA CD1879.B373 R47 1998
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2497 MS: Barcelona: Advocats, M-8. Girona[?]: Antoni Vicenç, 1401 a quo - 1475 [?]. Desconegut, Privilegi de Girona, promulgat 1401-01-24.
manid 2807 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 168. 1476 - 1500. Arnau de Capdevila, Tractat sobre monedes, escrit 1437-03-20.
manid 2463 MS: Barcelona: Arxiu Capitular, Cod. 173. Barcelona: Bernat Miquel, 1461 - 1500. Desconegut, Els deu manaments de la llei (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1450.
manid 2803 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1493. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1476 - 1525. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Excús jo molt los archivers pasats, escrit 1517 ad quem.
manid 1797 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Cancelleria. Reg. 1529/I. 1391 - 1400. Pere Miquel Carbonell i de Soler, De la conservació i duració de la ciutat de Barcelona, escrit 1517 ad quem.
manid 2770 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Fons de Reserva, III-2. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1471 [?] - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Mon char fill, per Sanct Antoni, escrit 1387 ad quem.
manid 1938 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 25. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1479 a quo. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Malaltia, exequia e sepultura del il·lustríssimo Sr. Don Joan II rey d'Aragó, escrit 1479 a quo.
manid 1418 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 26. Barcelona[?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1497. Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem.
manid 2487 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 27. 1501 - 1600. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2879 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 237. 1501 - 1510. Desconegut, Oracions.
manid 2778 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 25. Barcelona: Jaume Garcia, 1441 - 1510 [?]. Desconegut… Vocabulari català-hebreu, escrit 1517 ad quem.
manid 2763 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 28. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1471 [?] - 1500 [?]. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 2589 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 30. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1495 a quo. Francí Desvalls, Cavaller, Lletres de batalla contra lo comte d'Iscla Mossèn Torrelles, escrit 1471-05-06.
manid 2595 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 49. 1478 - 1529. Desconegut… O creatura rahonable (tr. Pere Miquel Carbonell i de Soler…), traduït 1497 ad quem.
manid 2610 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 51. Barcelona:, 1451 - 1650. Ferrer de Magarola… Notes sobre la genealogia dels reis de França, escrit 1370 a quo - 1517 ad quem.
manid 1391 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Memorial, 55B. Barcelona[?]: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1511 - 1529. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Homens inics e plens de males fades, escrit 1517 ad quem.
manid 2863 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Real Audiència. Conclusions Civils, 24. 1453 - 1455. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Son escrivans de poca consciença, escrit 1517 ad quem.
manid 2546 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Real Audiència. Conclusions Civils, 31. 1480 - 1484. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Son escrivans de poca consciença, escrit 1517 ad quem.
manid 1337 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Ripoll, 159. 1301 - 1500. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 2151 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 40. Joan de Socarrats, 1463 - 1480. Sense identificar, Obra encara sense identificar.
manid 2189 MS: Barcelona: Arxiu Corona Aragó, Sant Cugat, 71. 1501 - 1510. Desconegut, Tractat d'aritmètica, escrit 1490? - 1510?.
manid 2526 MS: Barcelona: Arxiu de Protocols, Vària 29. Lligall 1. 1491 - 1600. Desconegut, L'ora que jo us puc mirar.
manid 2804 MS: Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Consell de Cent Diversorum, 6. 1601 [?] - 1700 [?]. Arnau de Capdevila, Tractat sobre monedes, escrit 1437-03-20.
manid 1325 MS: Barcelona: Ateneu, I. 1401 - 1500. Col·lectiu… Cançoner de l'Ateneu, compilat 1455 [?] - 1460 [?].
manid 1585 MS: Barcelona: Ateneu, II. 1491 - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
manid 2880 MS: Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura. Bartomeu Rodrigues, 1468 - 1482. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2788 MS: Barcelona: Belles Arts de Sant Jordi, sense signatura. Bartomeu Rodrigues, 1475 ad quem. Desconegut, Calendari segons l'ordre dels hebreus, escrit 1450 ad quem.
manid 2876 MS: Barcelona: Monestir de Sant Pere de les Puel·les (secció “Llibres litúrgics i còdexs. Fragments de còdexs”), carpeta 131, ms. sense signatura. 1401 - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 2315 MS: Barcelona: Monestir de Sant Pere de les Puel·les (secció “Llibres litúrgics i còdexs”), sense signatura. 1610 ca. Desconegut, Crònica de Sant Pere de les Puelles, escrit 1278 a quo - 1283 ad quem.
manid 2255 MS: Desconeguda: Biblioteca privada. Napoli[?]:, 1491 - 1525 [?]. Remon Dalmalle, Vescomte de Rocabertí… Llibre de cetreria, escrit 1490 [?] - 1510 [?].
manid 1584 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 534. 1451 [?] - 1500. Bernardo Ilicino, Trionfi de Petrarca amb Comentaris (tr. Desconegut), traduït 1374 a quo - 1500.
Source of Data for References bibid 6741 Bellavista (1983), “Fragments de manuscrits litúrgics del monestir de Sant Pere de les Puel·les, de Barcelona”, Revista Catalana de Teologia
bibid 6740 Pujol (1998), “Arxiu del monestir de Sant Pere de les Puel·les”, Guia dels arxius històrics de Catalunya
bibid 6753 Riera i Sans (1982), “Contribució a l'estudi del conflicte religiós dels conversos jueus (segle XV)”, La Corona d'Aragona e il Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico (1416-1516). IX Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Napoli, 11-15 aprile 1973)
Record Status Created 2005-02-07
Updated 2012-09-12