Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5563
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions sobre el dret del periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1466-04-28
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8090
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 14-15
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions sobre el dret del periatge, promulgat 1466-04-28
Incipit & Explicits intr.: [ 14] D2imarts A xxviiij del mes de Abril del Any dela natiuitat de nostre Senyor M.cccclx Sis los honororables mossen Pere bussot … consell de vint dela Lotge dela dita Ciutat celebrat A xxiiij del dit mes de Abril per vtilitat benifici e conseruacio del dit dret del Periatge Ordenaran e feran les ordinations seguents
dispositio: P2rimerament ordenaran que qualseuol persones quj vindran spatxar ala taula del dit dret … o qualseuol deaquelles seria contrafet o vangut en alguna manera
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29