Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5563
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.1. Barcelona: Biblioteca Pública Episcopal i Biblioteca de la Universitat
Associated persons Eulàlia Duran (Dir.)
Eulàlia Miralles (Comp.)
Maria Toldrà (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 2000:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GA
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1115 MS: Barcelona: Seminari, 74 (primera part). 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 2010 MS: Barcelona: Seminari, 400. Barcelona: Jaume Vilardell, Ciutadà de Barcelona, 1486-02-22. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels, escrit 1392.
manid 1298 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 10. Barcelona[?]:, 1461 d. Desconegut, Vida de Sant Julià, escrit 1350? - 1450?.
manid 1669 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 59. 1491 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1194 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68. València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500. Anselm Turmeda, Llibre dels bons amonestaments, escrit 1398-04.
manid 1981 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 69. Barcelona[?]: Jaume Ferrer, per a Jaume Ramon Vila, 1619-04 - 1619-11. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
manid 1358 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 85. 1472-06-15 a quo. Leonardo Bruni d'Arezzo, Primera guerra púnica (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1472-06-15.
manid 1364 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 123. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1451 [?] - 1517 a quo. Ferran d' Ayerbe, Tal indispost qual so novell e tendre, escrit 1457.
manid 2040 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148. 1551 - 1600. Desconegut… Cercapou (tr. Desconegut), escrit 1390 - 1409 ad quem.
manid 1033 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 151. Narcís Gual, 1486. Col·lectiu, Jardinet d'orats, compilat 1486.
Record Status Created 2005-02-07
Updated 2012-09-12