Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5562
Format llibre. ref. sec.. imprés
Title Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 2.2. Barcelona: Biblioteca de la Universitat (II)
Associated persons Eulàlia Duran (Dir.)
Eulàlia Miralles (Comp.)
Maria Toldrà (Comp.)
Place / Publisher Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Date / Location 2001:
Held by Barcelona: Biblioteca de treball GA
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1528 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1925. 1491 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 5159 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1986. Catalunya[?]. Desconegut, Doctrina intel·lectual sobre la matèria e sa operació e forma, compilat 1512 - 1516 [?].
Record Status Created 2005-02-07
Updated 2011-03-22