Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5561
Format fitxa sala. ref. sec.. dactiloscrit
Author Houghton Library
Title [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Date / Location 2004:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2216 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (1). Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2217 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 (32.5). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2224 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (3). Barcelona: Desconegut, 1530 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 2218 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
copid 2219 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (6). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2220 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (8). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2221 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (9). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2222 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (10). Barcelona[?]: Carles Amorós [?], 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Record Status Created 2005-01-27
Updated 2009-03-30