Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5560
Authors Consolat de Mar
Titles Proposició sobre lo calcular e hoyr los comptes dels defenadors e clavaris del dret del periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1460-04-21
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8087
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 9v-10
Title(s) Consolat de Mar, Proposició sobre lo calcular e hoyr los comptes dels defenadors e clavaris del dret del periatge, promulgat 1460-04-21
Incipit & Explicits pream.: [ 9v] Translat de vna prepositio e dela determinacio e conclusio de aquella fetes en vn consell de xxt / celebrat perlos honorables Consols / A xxj de Abril del Any dela Natiuitat de nostre Senyor / M. CCCCLX Sobre lo Calcular e hoyr los Comptes dels Deffenadros e Clauaris del dret del Periatge En lo qual consell foran preposats perlos dits honorables Consos v caps.
dispositio: Lo primer que com los Consols de Antiquada praticha Acostumassen cascun Any de elegir vn / o dos Calculadors / o hoydors dels Comptes / dels Deffenadors e Clauaris del dit dret del Periatge … [ 10] … perlo qual carrech los dits deffenadors no puxen Demanar e hauer altre salarj de Remuneracio alguna Los ne puxa esser feta
Note com que la modificació només afecta al primer capítol de les ordinacions, la resta no es copia
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2004-08-29