Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5559
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions del dret de periatge trectants dels col·lectors e guardes del dit dret
Date / Place promulgat Barcelona 1459-04-16
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Addició a (esmena) texid 5558 Consolat de Mar, Ordinacions per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1459-04-03
Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8086
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 8-9
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions del dret de periatge trectants dels col·lectors e guardes del dit dret, promulgat 1459-04-16
Incipit & Explicits rubr.: [ 8] Ordinations del dret del Periatge trectants dels Collectors e Guardes del dit dret
pream.: Apres dilluns / A xvj del mes de Abril del Any demunt dit M CCCCL viiij los honorables Johan de miga vila / e luis dolives Consols / dela mar dela dita Ciutat … [ 8v] … e betretes haja a constar dela voluntat e ordinacio dels dits Consols fahent aquella continuar en lo libre de consells / secrets dels dits consols / e consell de xxt
dispositio: Jtem los dits Consols / eprohomens habilitants e corragints / Lo quart Capitol dels prop dites ordinations / Lahorn diu Entes empero e declarat que les / dites Guardes no puxen rehebre … [ 9] … liurant ho lendama als dits Collidros del dit dret segons tenor del dit Quart capitol
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29