Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5559
Format insp. pers.. ref. sec.. manuscrit
Author Lourdes Soriano
Title Inspecció personal
Date / Location 2005:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 2371 MS: Cambridge: Harvard. Houghton, Cat. 11. Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1591 - 1695. Col·lectiu, Trobes en llahor de Ramon Llull, escrit 1502 ad quem.
manid 2658 MS: Cambridge: Harvard. Houghton, Gili Collection *91M-37 (f) - 1402. Tarragona[?]:, 1402. Confraria de sant Llàtzer, Capítols de la confraria de sant Llàtzer, compilat 1402 a quo.
copid 2211 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 1. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2214 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, *SC.M3318.C555o. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2653 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 03.367. Barcelona: Nicholas Spindeler, 1503 - 1506 [?]. Jaume de Erla, Doctrina com los pares deuen criar los fils axi al servey de deu com a honor del mon, escrit 1506 ad quem.
copid 2043 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Typ 560 47.260 F. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2208 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library, Rare Ac C357 495. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2206 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library, Special collections (peça 1). SPAIN | CATALONIA [1510]. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2225 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Tor 90 539. Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 1817 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), M Spa 132 515. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 3047 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library (Special Collections), Q 94 100. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1023 Ed.: Lleida: Arxiu de l'Ajuntament, Usatges. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
manid 2528 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2092. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1316 MS: New York: Hispanic Society, Reserve B2281. 1401 - 1433. Col·lectiu… Cançoner de la Hispanic Society, compilat 1400 - 1500.
manid 1973 MS: New York: Hispanic Society, HCNS1/782. 1451 - 1550. Confraria del gloriós sant Jeroni, La manera com algun hom o alguna dona deu esser rebut o rebuda en confrare o confraressa, escrit 1479-02-17 ca.
manid 1971 MS: New York: Hispanic Society, HCNS3/3. Barcelona: Galcerandus Franciscus Calepa només un text folis 16r/v, datat 1603-07-07, 1501-12-07 a quo. Confraria del gloriós sant Jeroni, Estatuts, promulgat 1500-01-27.
manid 1755 Ed.: New York: Hispanic Society, Incunabula Tirant (sense signatura). Barcelona: Pere Miquel, et al., 1497-09-16. Joanot Martorell, Cavaller, Tirant lo Blanc, escrit 1460-01-02 a quo - 1490 ad quem.
manid 1759 Ed.: New York: Hispanic Society, Reserve Incunabula sense signatura. València: Nicholas Spindeler, 1493-09-16. Ponç de Menaguerra, Lo Cavaller, escrit 1479-01-19 a quo - 1493-09-16.
copid 1042 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), sense signatura. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, 1480-11-02. Aegidius Romanus, Arquebisbe de Bourges, Llibre del regiment dels prínceps (tr. Arnau Estanyol), traduït 1381 ad quem.
copid 1144 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), sense signatura. València: Lambert Palmart, per a Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446.
copid 2078 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Ovidius 1494 COPY 1. Barcelona: Pere Miquel, 1494-04-24. Publius Ovidius Naso, Transformacions (tr. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo), traduït 1450 - 1500.
copid 1076 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), Eximenç Francesch 1495. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1116 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula Spain, Laws, Statutes, etc.), La sentencia donada… rey don Ferrando Barcelona 1481. Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 1011 Ed.: New York: Hispanic Society (Incunabula), (C. c… ) (sense signatura). València: Pedro Hagenbach, per a Jacobo de Vila, 1494-02-21. Desconegut, Hores de la Setmana Santa segons l'ús de l'arquebisbat de València, escrit 1401 [?] - 1494 ad quem.
copid 1861 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general 1511. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3012 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Cancionero general. Toledo 1520 COPY 1. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1869 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE CANCIONEROS), Castillo, F. Cancionero Toledo, 1520 COPY 2. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3029 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE CANCIONEROS | Cancionero general Sevilla 1535. Sevilla: Juan Cromberger, 1535. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3033 Ed.: New York: Hispanic Society, Cancioneros | Castillo, F. de | Cancionero | Anvers, 1557. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3031 Ed.: New York: Hispanic Society (Cancioneros), Cancioneros | Castillo, F del | Cancionero | Sevilla, 1540 (3 cop.) Copy 1. Sevilla: Juan Cromberger, 1540-11-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3028 Ed.: New York: Hispanic Society (CANCIONEROS), Cancionero general,1527. Toledo: Ramón Petras, 1527-05-12. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3034 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE CANCIONEROS | CASTILLO. F. | Cancionero general | Anvers. 1573. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 3019 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), Crónica de D. Jaime el Conquistador Valencia 1557. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, per a València: Jurats, 1557. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2051 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE HISTORY), CARBONELL, Pere Miquel, Chroniques de Espanya, Barcelona, 1547 [COPY 1]. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1258 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), HC380/963. Barcelona: Carles Amorós, per a Miquel Berenguer Barutell, Ciutadà, 1528. Francesc de Moner i de Barutell, Obres impreses.
copid 3015 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3016 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE POETRY), Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561. València: Joan d' Arcos, 1561. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
copid 3035 Ed.: New York: Hispanic Society (RESERVE), PC3937 | R74 | 1561. Barcelona: Jaume Cortey, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2061 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY GAZULL, J., Lo sompni…. Barchinone, 1533. Barcelona: Carles Amorós, 1533-06-29. Jaume Gassull i Almenar, Cavaller, Considerant quant dignament, escrit 1497 ad quem.
manid 2060 Ed.: New York: Hispanic Society, RESERVE POETRY FENOLLAR, B., Lo proçes… olives, [Barcelona?] 1532. Barcelona: Carles Amorós, 1532-08-02. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
copid 3018 Ed.: New York: Hispanic Society, PC 3937 M3 1555 Ausias March, Obras. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 3039 Ed.: New York: New York Public Library (Rare Books Division), *KB+ 1547. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 3037 Ed.: New York: New York Public Library (Spencer Collection), Span. 1539. Tortosa: Arnaut Guillem Montpesat, 1539-02-01. Desconegut, Costums de Tortosa, promulgat 1272 - 1292.
copid 3038 Ed.: New York: New York Public Library (Spencer Collection), Span. 1540. Barcelona: Carles Amorós, 1540-09-30. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2722 MS: New York: Pierpont Morgan, MS B.32. Joan Garcia Mosquerole, 1461-02-27 ad quem. Desconegut, Carta de Preste Joan de les Índies al rei de França (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2365 MS: New York: Pierpont Morgan, MS M.0149. 1351 - 1400. Desconegut, Breviarium (tr. Desconegut), traduït 1350 [?] - 1400 [?].
copid 3045 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 495t. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1495-06-04. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
copid 1079 Ed.: Philadelphia: Rosenbach, Incun 495x. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Joan Bernat, 1495-05-08. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
manid 2805 MS: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal, c. 147. 1348. Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Montsó, promulgat 1393.
copid 1405 Ed.: Vic: Arxiu i Biblioteca Episcopal (MEV), 16517. Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1481 d. - [?]. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols i ordinacions, promulgat 1481-10-08.
copid 1480 Ed.: Washington (D.C.): Congress (Law Library), LAW SPAIN ARAGON 2 1500. Barcelona[?]: Johannes Rosenbach [?], 1520 d. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 3059 Ed.: Washington (D.C.): Congress (Law Library), INCUN. GOFF F-72 LLRBR. Barcelona: Carles Amorós, 1515 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
copid 2197 Ed.: Washington (D.C.): Congress (Law Library), LAW SPAIN CATALONIA 2 1635. Barcelona: Gabriel Nogués, per a Barcelona: Diputació, 1635. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Capítols de cort del 1481 relatius als Drets del General de Catalunya, promulgat 1481.
copid 2198 Ed.: Washington (D.C.): Congress (Rare Books), DP124.8 .M96 Pre-1801 Coll. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2199 Ed.: Washington (D.C.): Congress (Rare Books), JX2043 .A5 1592 Office. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1592. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
Record Status Created 2005-01-27
Updated