Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5557
Authors Consolat de Mar
Titles Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge
Date / Place promulgat Barcelona 1443-07-27
confirmat Barcelona 1500-10-12
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Associated Texts Part de texid 11445 Consolat de Mar, Ordinacions relatives al consolat de mar, promulgat 1443-07-27 - 1500-10-12
Subject Barcelona
DRET
MAR
IMPOSTOS
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1661
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 548 (BITECA manid 1961)
Copied Barcelona: Marc Antoni Villar de Munt, Cònsol [?] (f. 65v, segons alguns, es tractaria només de la còpia d'un manuscrit transcrit per aquest cònsol), 1533 - 1535 (Samaran et al.)
Location in witness ff. 1-3v
Title(s) Consolat de Mar, Ordinacions per per donar direcció a la col·lecta del dret de periatge, promulgat 1443-07-27
Incipit & Explicits pream.: [ 1] Dimecres a xvij de Juliol de lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil quatrecents Quaranta tres / Los honorables mossen francesch Carbo E Anthoni Puiada mercader Ciutedans de Barcelona Consols en lodit any dela mar dela dita Ciutat Ab prohomens del Consell de vint feran les Ordinations deius insertes / per donar directio ala Collecta del dret del periatge / Les quals son del tenor seguent
rubr.: Los honorables Consols dela mar de Barcelona Ab consell de vint / volents donar directio ala collecta del Dret del Periatge / eremoure molts abussos quis fan / per los quals lo dit dret es preuidicat / fan les Ordinacions seguents
dispositio: E primerament Prouehiran e Ordenaran Que deciauant / abdossos Los Collidors del dit dret hagen esser / personalment enla taula On lo dit dret se cull os cullira en sdeuanidor per lo mati … [ 3v] … Item Prouehiran y ordenaran que depresent los Collidors del dit dret hagen ha prestar sagrament de tanir complir eseruar E fer tanir complir e seruar les dites ordinacions tant com aquelles les strenyen / E hauer se enla collecta del dit dret be e lealment diligentment e Attessa tota Amor fauor E frau apart posades E segons farian sila cosa fos lur propia
References Marnierre (1998), Inspecció personal
Note primera d'un seguit d'ordinacions que arriben fins a 1544
Record Status Created 2004-08-29
Updated 2018-05-29