Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5554
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author George Parker Winship
Title Fifteenth-Century Books
Source Harvard Library Notes
Date / Location 1.5 1921: pp. 89-116
Note article signat amb les inicials G. P. W., que Ch. B. Faulhaber suggereix s'han identificar amb George Parker Winship, autor del primer cens d'inclunables dels Estats Units i que, pel que sembla, als anys vint treballava a Harvard
Held by Barcelona: Biblioteca de treball Biteca 16-27
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 1814 Ed.: Boston: Public Library (Ticknor), D.131.1. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 2227 Ed.: Boston: Public Library, Q.403.4. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 2211 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 1. Barcelona: Pere Miquel, 1495-02-20. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
copid 1119 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2. Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), celebració 1481.
copid 2217 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 (32.5). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 2219 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (6). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
copid 2220 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (8). Barcelona: Diego de Gumiel, et al., 1496 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos, promulgat 1486-04-21.
copid 2221 Ed.: Cambridge: Harvard. Houghton, Inc 9550.5 vol. 2 (9). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
copid 2206 Ed.: Cambridge: Harvard. Law School Library, Special collections (peça 1). SPAIN | CATALONIA [1510]. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Barthomeu Aguilar, 1512-11-02. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Record Status Created 2005-01-12
Updated 2009-11-02