Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5551
Format tesis. edició. imprés
Author Rossend Arqués
Title La poesies [sic] amb la rúbrica “Mossèn Avinyó”
Place / Publisher Barcelona: Universitat de Barcelona
Date / Location 1992:
Source of Data for Works texid 3135 Lluís d' Avinyó, Al cor homill, molt devot e contricte, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3137 Lluís d' Avinyó, D'amor me clam del interes que prench, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3139 Lluís d' Avinyó, Lo molt voler jo crech no·s pot compendre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3138 Lluís d' Avinyó, Lohar cascú segons lo seu meréxer, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3140 Lluís d' Avinyó, Los mals cuberts no porten may playença, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3145 Lluís d' Avinyó, S'invega fos morta, tornar'a reviure, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3144 Lluís d' Avinyó, Segons comprench, prática cortesana, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3146 Lluís d' Avinyó, Socors de les muses no'm par que fretura, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3147 Lluís d' Avinyó, Tots mos delits en un punt volguí perdre, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3134 Lluís d' Avinyó, [A] molts comprén que, prenen[t] entreneyor, escrit 1439 a quo - 1482 ad quem
texid 3136 Lluís d' Avinyó, [C]om a forçat m'auré de vos partir, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3142 Lluís d' Avinyó, [N]o perqué cert a tot lo mon no sia, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3141 Lluís d' Avinyó, [N]ou pensament és present a la pensa, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
texid 3143 Lluís d' Avinyó, [P]us bona sort de mi tots jorns s'absenta, escrit 1439 a quo - 1484 ad quem
Record Status Created 2005-01-10
Updated 2011-03-10