Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5548
Authors Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya
Date / Place promulgat 1420 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
IMPOSTOS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10251
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. ccixv-ccxxii
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya, promulgat 1420 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccixv] Leuament fet … segons ques segueix
tit.: Dels […]
dispositio: als majordomens fer ço si son nobles … [ ccxxij] … a bon arbitre .xva florins. Suma tot .ccxxxxiiija lxxxxij florins. DEO GRATIAS
colofó: Salvius voccatur qui scripsit, benedicatur. Cognomen eius Calsada diçitur esse
ID no. of Witness 2 cnum 8081
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 260vb-261rb [sic]
Title(s) Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions: levament de la conquesta de Sardenya, promulgat 1420 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 260vb] Leuament dela conquesta de Serdenya
pream.: Hauda deliberacio lo senyor Rey Alfonso ab los barons, cauallers e ciutadans … pera complir e hauer a ma dela corona reyal lo dit Regne
dispositio: Primerament son menester M. homens a cauall … [ 261rb] … e altres coses prenent ho grassament a bon arbitre xv. M florins Sumant tot .ccxliiijM. lxxxxij florins. Deo gratias
Record Status Created 2004-08-27