Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5544
Authors Martí I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa
Date / Place promulgat 1407-03-28
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 10249
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Real Cancillería 622 (BITECA manid 2224)
Copied València: Salvi Calsada, 1419-05-31 - 1430 (Roca Traver)
València: 1551 [?] - 1650 [?] (Schena)
Location in witness ff. clxxxiijv-cciijv
Title(s) Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó… Ordinacions dels reis d'Aragó, compilat 1366 a quo - 1458 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre quitacions i vestirs dels oficials de la cort, promulgat 1410 ad quem ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28 ?
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí fetes entre lo tresorer de casa sua ab lo batle general e entre los seus alguatzirs e homnes del ofici e ab los justícies e altres officials locals, etc., promulgat 1410 ad quem ? ?
Incipit & Explicits rubr.: [ clxxxiijv] Aci auall apparen les ordjnacions dela casa del S. Rey en marti … del dit rey en Joan
tit.: Ordinacio feta per lo dit Rey en Martj […] quitacions … en son servey
pream.: Lo senyor rey en martj volent posar en bon ordre … per lo temps que hauran serujt
tit.: [ clxxxiiij] Dels majordoms
dispositio: Primerament sia fet compte … [ cciijv] … dela dita carta […]
Note final il·legible
ID no. of Witness 2 cnum 8076
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 208rb-217rb [sic]
Title(s) Martí I, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions de la casa del rei Martí: sobre els capellans de la sua casa, promulgat 1407-03-28
Incipit & Explicits rubr.: [ 208rb] Ordinacions de temps del dit Senyor Rey en Marti faents per Los capellans e capella dela sua casa
pream.: Jn nomine domini Amen. Lany dela Natiuitat de nostre Senyor M.CCCC.vijo Diluns a xxviij dies del mes de Mars apres que foren dites vespres … [ 209rb] … Los desus dits capellans cantors e scolans e altres qui vendran e seran en son seruey e de sa capella
dispositio: Primo volgueren e ordonaren que sia escrita en lo libre ara nouellament comprat per los dits procuradors la ordinacio deles offertes … [ 217rb] … E si sera gentil hom, o, gentil dona paga de dret .x. florins en la manera damunt dita
Note errada a la foliació
Record Status Created 2004-08-27