Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5543
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Pragmàtica que feu sobre la prioritat dels oficis de sa casa
Date / Place promulgat Saragossa 1438-08-29
Language català
Text Type: Prosa, Ordenança
Subject DRET
PROTOCOL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8072
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 100 (BITECA manid 2488)
Copied 1601 - 1661 ad quem
Location in witness ff. 296va-297rb
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Pragmàtica que feu sobre la prioritat dels oficis de sa casa, promulgat 1438-08-29
Incipit & Explicits rubr.: [ 296va] Ordinacio feta per lo Senyor Rey don Joan sobre la prioritat dels officials de casa sua
pream.: P3er posar en estament e ordinacio e foragitar que questions ni dubtes de prioritat de officis nos seguesquen … volem e manam esser feta la ordinacio seguent
dispositio: Primerament volem [f. 296vb] e ordenam que com per nos sia algu reebut de casa nostra en qual sevulla offici e aquell per sa neglicencia no curara de fers se scriure en carta de racio … [ 297ra-rb] … manam esser publicada e registrada en lo libre de les ordinacions de casa nostra. A xxxixo. dies del mes dagost del any M.CCCC.xxxviijo fo publicada la present ordinacio (…) en la Aljafaria de Çaragoça
Record Status Created 2004-08-27
Updated 2004-08-27