Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5543
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Ilaria Zamuner
Title Il ms. Barb. Lat. 311 e la transmissione dei regimina sanitatis (XIII-XV sec.)
Source Cultura Neolatina
Date / Location 64 n. 1-2 2004: pp. 207-50
Held by Barcelona: Biblioteca de treball VB
Source of Data for Witnesses cnum 1439 MS: Arnau de Vilanova, Aforismes de la conservació de la memòria (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 1444 MS: Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat a Jaume II (tr. Berenguer Sarriera Fúrgia…), traduït 1305 [?] - 1310 [?]. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 2557 MS: Desconegut, Crònica legendària, escrit 1400 [?] - 1500 [?]. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 2556 MS: Desconegut, Taula astrològica, escrit 1401 [?] - 1500 [?]. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
cnum 2512 MS: Juan de Toledo, Llibre de conservació de sanitat (tr. Desconegut), traduït 1311 ad quem. Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311, 1441 - 1456
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1887 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Barb. lat. 311. 1441 - 1456. Desconegut, Taula dels dies malaventurats segons sant Jerònim, compilat 1400 [?] - 1450 [?].
Record Status Created 2004-12-16
Updated 2012-01-28