Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5523
Authors Desconegut
Titles Propietats de la llengua bovina
Incipit & Explicits text: Lengua bobina és calda e humida … és una de les cordials medicines
Date / Place escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
Associated Texts part de l' texid 1275 Desconegut, Breu receptari del ms. BNF esp. 57, escrit 1430 [?] - 1460 [?]
Subject MEDICINA
FARMÀCIA
BOTÀNICA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 8051
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 57 (BITECA manid 1244)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu Sorell, Ciutadà de Ciutat de Mallorca para Ponç Des Lledó, Ciutadà de Ciutat de Mallorca, 1438-12-29
Location in witness f. 315v
Title(s) Desconegut, Propietats de la llengua bovina, escrit 1440 [?] - 1460 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 315v] Dela propietat dela lengua boujna
text: Lengua boujn a es calda e humjda … es vna deles cordials medicines
Record Status Created 2004-08-26
Updated 2008-12-19