Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5469
Format insp. pers.. ref. sec.. imprés
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2013:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2062 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-2. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1932 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-57. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2038 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-3. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2039 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-35. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2040 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12-V-65. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1933 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 8-I-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 5077 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1949/10. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Forma de portar Jesuchrist al malalt secular, escrit 1400 [?] - 1499 [?].
manid 5078 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1949/14. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Les set gràcies del Parenostre i els set dons del Sant Esperit, escrit 1300 [?] - 1399 [?].
manid 2492 MS: Cagliari: Archivio di Stato, Manoscritti di Biblioteca Ms. 1. Barcelona[?]:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1021 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 6. 1301 [?] - 1310 [?]. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1951 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 80. 1491 - 1510. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2141 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 22. 1350 ca. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 5094 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 28. 1351 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2398 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 48. 1331 - 1360. Lucas, Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
manid 5087 MS: Girona: Catedral, fragment 16. 1400 a quo - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1868 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 4o Poet. Hisp. 200. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1955 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8o Poet. Hisp. 215. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2016 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2 HISP 538. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1729 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2o HIS. HISP. 946. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1731 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8 P HISP 829. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1997 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 8o Hist. Hisp. 533. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2671 MS: Igualada: Arxiu Comarcal (Arxiu Parroquial d'Igualada), Cx 53, lligall sense numerar. Igualada[?]: per a Josep Castell?, 1341 [?] - 1360 [?]. Pere Castell… Receptari d'Igualada, escrit 1340 - 1360.
manid 1028 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1474. 1441 - 1460. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1202 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9562. 1431 ca. - 1450. Desconegut, Llum de filosofia, escrit 1450 a quo.
manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 5085 MS: Madrid: Nacional (BNE), R/5668. 1539 a quo - 1560 ca. ad quem. Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem.
manid 5086 MS: Madrid: Nacional (BNE), R/8311. 1560 a quo - 1580 [?]. Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem.
copid 2009 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1495 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/24. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2008 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/38. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1562 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/299. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1559 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1126. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1527 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1178. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2010 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1251. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2003 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1691. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1454 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2011. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2006 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2025. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2528 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2092. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1552 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3192. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1930 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3785. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1553 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3822. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1497 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/5668. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1561 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/7855. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1556 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8264. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2306 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8302. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1638 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8311. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1557 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8314. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1558 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8385. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1551 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8470. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1496 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10300. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1507 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11382. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1555 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11996. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1540 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12043. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1501 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12507. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1563 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31262. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2535 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31409. Barcelona: Pere Montpesat, 1550 ca. Germana de Foix, Reina de Catalunya-Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1560 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), U/10862. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1642 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10497. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 1723 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10516. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
manid 1730 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10531. 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290.
manid 2070 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10548. 1341 - 1360. Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem.
manid 2293 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10589. 1651 - 1700. Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299.
manid 1652 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 54. 1401 - 1410. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2120 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 63. 1391 - 1410. Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet.
manid 1646 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 65. 1391 - 1410. Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2165 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10596. 1651 - 1700. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2228 MS: Oxford: Bodleiana, Bodleian Or. 9. 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 2131 MS: Oxford: Bodleiana, Lyell 98. 1401 - 1500. Anònim jueu, Al tehal·lel passà qui primer donà, escrit 1301 - 1450.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1873 Ed.: Oxford: Bodleiana, A A 16 Art. Seld. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2023 Ed.: Oxford: Bodleiana, Antiq. d.S.1558.1. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2022 Ed.: Oxford: Bodleiana, Mason L 50*. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2021 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.5. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2020 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.9. Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3232 Ed.: Oxford: Codrington Library (Great Lib. Gallery), nn. 12.6. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1635 MS: Oxford: Corpus Christi College, ms. 244. England:, 1455-03-07 d. - 1500. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
copid 3233 Ed.: Oxford: Taylor Institution Library, Arch. 8o Sp. 1523. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 5074 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, CU.3. Puigcerdà: Desconegut, per a Ramon Baró, 1485 a quo. Desconegut, Llibre del mustaçaf de la vila de Perpinyà, compilat 1400? - 1450?.
manid 5095 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, ACCE 125 Ajuntament de Puigcerdà. CU.1. Puigcerdà:, 1301 [?] - 1400 [?]. Autoritats (batlle, veguer, prohòmens i cònsols), Llibre verd de Puigcerdà, escrit 1300 - 1500.
manid 2146 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, ACCE 125. Ajuntament de Puigcerdà, CU.2. Puigcerdà:, 1351 [?] - 1400 [?]. Autoritats (batlle, veguer, prohòmens i cònsols), Llibre verd de Puigcerdà, escrit 1300 - 1500.
manid 1130 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, c.II.7. Barcelona:, 1433 a quo - 1475. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó ~ Joan I, Rei de Catalunya-Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1239 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1038. 1401 - 1425. Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?].
manid 2021 MS: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, ms. 260. 1481 - 1510. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 3236 Ed.: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, Rar-N-II-76. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2149 MS: Tarazona: Capitular. 1301 - 1400. Desconegut, Ofici de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Record Status Created 2004-09-20
Updated 2013-01-14