Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 5469
Format insp. pers.. ref. sec.. imprés
Author Gemma Avenoza
Title Inspecció personal
Date / Location 2013:
Source of Data for MSS, Editions, or Copies copid 2062 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-2. Barcelona: Sebastián de Cormellas, 1645. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2430 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-26. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 1932 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-V-57. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2038 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-3. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2039 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VII-35. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2040 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 12-V-65. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1933 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 8-I-4. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1449 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 67. 1451 - 1492 ad quem. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 5077 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1949/10. 1401 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Forma de portar Jesuchrist al malalt secular, escrit 1400 [?] - 1499 [?].
manid 5078 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 1949/14. 1301 [?] - 1400 [?]. Desconegut, Les set gràcies del Parenostre i els set dons del Sant Esperit, escrit 1300 [?] - 1399 [?].
manid 2492 MS: Cagliari: Archivio di Stato, Manoscritti di Biblioteca Ms. 1. Barcelona[?]:, 1351 - 1450. Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó, Ordinacions fetes per Pere III sobre el regiment de tots los oficials de la seva Cort (tr. Mateu Adrià), traduït 1344.
manid 1021 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 6. 1301 [?] - 1310 [?]. Pere Albert, De batalla, promulgat 1251 - 1255 ca.
manid 1951 MS: Cagliari: Universitaria, ms. 80. 1491 - 1510. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 2141 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 22. 1350 ca. Guillaume de Conches, Summa de filosofia (tr. Desconegut), traduït 1350 - 1400.
manid 5094 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 28. 1351 - 1400. Desconegut, Esta liçó que legirem, traduït 1201 - 1225.
manid 2398 MS: Girona: Arxiu Diocesà, Fragments de pergamins, 48. 1331 - 1360. Lucas, Bíblia del s. XIV NT: Evangeli segons sant Lluc (tr. Desconegut), traduït 1351 a quo - 1375.
manid 1076 MS: Girona: Catedral, Carbonell 69. Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, et al., 1473 - 1507. Bernat Fenollar, Prevere… Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols, escrit 1492.
manid 5087 MS: Girona: Catedral, fragment 16. 1400 a quo - 1450. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 1868 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 4o Poet. Hisp. 200. Toledo: Juan de Villaquiran, 1520. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1955 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8o Poet. Hisp. 215. Antwerpen: Philippo Nucio, 1573. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 2016 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2 HISP 538. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1729 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 2o HIS. HISP. 946. Barcelona: Jaume Cortey, 1562. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 1731 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek (Handschriften und Seltene Drucke), 8 P HISP 829. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1997 Ed.: Göttingen: Niedersächsische Staats- und UniversitätsBibliothek, 8o Hist. Hisp. 533. Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519-02-20. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 2671 MS: Igualada: Arxiu Comarcal (Arxiu Parroquial d'Igualada), Cx 53, lligall sense numerar. Igualada[?]: per a Josep Castell?, 1341 [?] - 1360 [?]. Pere Castell… Receptari d'Igualada, escrit 1340 - 1360.
manid 1028 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/1474. 1441 - 1460. Pseudo-Aristòtil, Secret dels secrets (tr. Desconegut…), traduït 1201 - 1300.
manid 1202 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/9562. 1431 ca. - 1450. Desconegut, Llum de filosofia, escrit 1450 a quo.
manid 1373 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/18396. 1431 - 1460. Anicius Manlius Severinus Boethius, De consolació de filosofia (tr. Pere Saplana), traduït 1390 ca.
manid 5085 MS: Madrid: Nacional (BNE), R/5668. 1539 a quo - 1560 ca. ad quem. Ausiàs March, Cavaller, Axí com cell qui·n lo somni·s delita, escrit 1459 ad quem.
manid 5086 MS: Madrid: Nacional (BNE), R/8311. 1560 a quo - 1580 [?]. Ausiàs March, Cavaller, Qui no es trist de mos dictats no cur, escrit 1459 ad quem.
copid 2009 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1495 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/24. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2008 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/38. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1562 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/299. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1559 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1126. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1527 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1178. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2010 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1251. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2003 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/1691. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1454 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2011. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2006 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2025. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2528 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/2092. València: Cristòfol Koffman, 1511-01-15. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
copid 1552 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3192. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1930 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3785. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1553 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3822. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1497 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/5668. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2005 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6468. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1561 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/7855. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1556 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8264. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2306 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8302. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1638 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8311. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1557 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8314. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1558 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8385. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1551 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/8470. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1496 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/10300. València: Joan Navarro, 1539-03-10. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1507 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11382. Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1555 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/11996. Valladolid: Sebastián Martínez, 1555. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1540 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12043. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2007 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12106. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 1501 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/12507. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 1563 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31262. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 2535 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/31409. Barcelona: Pere Montpesat, 1550 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
copid 1560 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), U/10862. Barcelona: Claudi Bornat, 1560. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
manid 1642 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10497. 1401 - 1500. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 1723 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10516. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
manid 1730 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10531. 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula de les paraules de llatí, escrit 1289 - 1290.
manid 2070 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10548. 1341 - 1360. Desconegut, Molt fon exaltada aquesta nit de Nadal, escrit 1390 [?] ad quem.
manid 2293 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10589. 1651 - 1700. Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299.
manid 1652 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 54. 1401 - 1410. Ramon Llull, Art de fer i soldre qüestions, escrit 1294 - 1295.
manid 1641 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 60. 1301 - 1350. Ramon Llull, Arbre de filosofia desiderat, escrit 1289 - 1290.
manid 1683 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (a). 1391 - 1400. Ramon Llull, Llibre de Déu, escrit 1300-12.
manid 5079 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (b). 1401 - 1420. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
manid 1731 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 62. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2120 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 63. 1391 - 1410. Desconegut, Ars grammatices dispositiva intellectus ad sciencias latina-tiliter [sic] editas propter quas secundarie et propter Deum primarie legi et addisci debet.
manid 1646 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 65. 1391 - 1410. Ramon Llull, Art amativa, escrit 1289 - 1290.
manid 1685 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 66. 1351 - 1400. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2119 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 68. 1601 - 1700. Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283.
manid 2165 MS: München: Bayerische St. (Codices Latinorum Monacensis), Clm. 10596. 1651 - 1700. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2228 MS: Oxford: Bodleiana, Bodleian Or. 9. 1476 - 1500. Anònim jueu, Oracions hebrees amb traducció catalana, escrit 1500 ad quem.
manid 2131 MS: Oxford: Bodleiana, Lyell 98. 1401 - 1500. Anònim jueu, Al tehal·lel passà qui primer donà, escrit 1301 - 1450.
copid 1836 Ed.: Oxford: Bodleiana, fol. Δ 219. València: Diego de Gumiel, 1515-10-30. Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274.
copid 1873 Ed.: Oxford: Bodleiana, A A 16 Art. Seld. Barcelona: Johannes Rosenbach, per a Rafael Dauder, 1518-05-06. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
copid 2023 Ed.: Oxford: Bodleiana, Antiq. d.S.1558.1. València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro, 1558. Ramon Muntaner, Crònica, escrit 1325 - 1328.
copid 2022 Ed.: Oxford: Bodleiana, Mason L 50*. Barcelona: Carles Amorós, 1545-12-22. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
copid 2021 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.5. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
copid 2020 Ed.: Oxford: Bodleiana, Vet. G1 c.9. Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
copid 3232 Ed.: Oxford: Codrington Library (Great Lib. Gallery), nn. 12.6. Antwerpen: Martín Nucio, 1557. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 1635 MS: Oxford: Corpus Christi College, ms. 244. England:, 1455-03-07 d. - 1500. Pseudo-Ramon Llull, Testament (tr. Lambert), traduït 1332 a quo.
copid 3233 Ed.: Oxford: Taylor Institution Library, Arch. 8o Sp. 1523. Barcelona: Dimas Ballester, et al., 1523-11-15. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
manid 5074 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, CU.3. Puigcerdà: Desconegut, per a Ramon Baró, 1485 a quo. Desconegut, Llibre del mustaçaf de la vila de Perpinyà, compilat 1400? - 1450?.
manid 5095 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, ACCE 125 Ajuntament de Puigcerdà. CU.1. Puigcerdà:, 1301 [?] - 1400 [?]. Autoritats de Puigcerdà (batlle, veguer, prohòmens i cònsols), Llibre verd de Puigcerdà, escrit 1300 - 1500.
manid 2146 MS: Puigcerdà: Arxiu Comarcal, ACCE 125. Ajuntament de Puigcerdà, CU.2. Puigcerdà:, 1351 [?] - 1400 [?]. Autoritats de Puigcerdà (batlle, veguer, prohòmens i cònsols), Llibre verd de Puigcerdà, escrit 1300 - 1500.
manid 1130 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, c.II.7. Barcelona:, 1433 a quo - 1475. Jaume I, Comte de Barcelona ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Jaume II, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons d'Aragó III, Rei de Corona d'Aragó ~ Alfons de Catalunya III, Rei de Corona d'Aragó ~ Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó ~ Joan I, Rei de Corona d'Aragó… Franqueses i privilegis de Mallorca, promulgat 1230.
manid 1239 MS: Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya (Fons Patrimonials i Familiars. Arxiu del Palau-Requesens), ANC1-960-T-1038. 1401 - 1425. Desconegut, Bíblia: Nou Testament (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400 [?].
manid 2021 MS: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, ms. 260. 1481 - 1510. Francesc Eiximenis, Llibre de les dones, escrit 1396 ca.
copid 3236 Ed.: Sant Cugat del Vallès: Biblioteca Borja, Rar-N-II-76. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2149 MS: Tarazona: Capitular. 1301 - 1400. Desconegut, Ofici de la Verge (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Record Status Created 2004-09-20
Updated 2013-01-14