Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 5464
Authors Casa dels Jurats
Titles Lletres i ordinacions sobre el sindicat de fora
Date / Place promulgat Ciutat de Mallorca 1358-08-26
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Mallorca (regne)
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 10468
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 14 (BITECA manid 2833)
Copied Mallorca (regne) [?]: 1201 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 36-38v
Title(s) Casa dels Jurats, Lletres i ordinacions sobre el sindicat de fora, promulgat 1358-08-26
Incipit & Explicits rubr.: [ 36] Letres per les quals se mostre quels Jurats de Mallorques deuen e han acustumat de requerir alurs consells dels prohomens de fora dos de cascuna parroquia jncerts e no nomenats
salutatio: De nos Jurats e prohomens de Mallorques Als amats tots e sengles Jurats e prohomens deles parroquias de fora … Saluts e dilectio
dispositio: com per alguns affers molt cuytoses per letres les quals are nouellament hauem reebudes del Senyor Rey nos haiam ordonat de tenir ple consell … [ 38v] … o dalurs bens puschan hauer e aconseguir la dita pena: e asso no mudets
datatio: Datum Maiorice xxvj. die Augusti anno anatiuitate domini Mo CCCo .lo. viijo. videt bn.
Note són diverses “letres”
Record Status Created 2004-06-07
Updated 2008-12-20